Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele Vabariigi Presidenti poolt algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), mille jõustumise korral on Riigikogul võimalus reguleerida kaitseväe juhataja, samuti muude kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kord eraldi seadusega. Praegu on need küsimused reguleeritud põhiseaduses. Eelnõu algataja kinnitusel on eelnõu eesmärk korrastada riigikaitse juhtimist ja tugevdada tsiviilkontrolli kaitseväe üle.

Eelnõu on täiskogus 12. juunil. Põhiseaduskomisjoni konsensuslik otsus oli esimene lugemine lõpetada.

Põhiseaduskomisjonis oli seoses sellega arutelu all küsimus, kuidas hakkab kaitseväe juhtimine toimuma pärast vastavate muudatuste tegemist põhiseadusesse. Komisjoni istungil osalenud kaitseminister Jaak Aaviksoo tutvustas kaitseministeeriumis valminud vastavasisulist eelnõu, kinnitades samas ministeeriumi valmisolekut jätta selle algatamine Riigikogu pädevusse. Eelnõu projekti kohaselt nimetaks kaitseväe juhataja ametisse Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul, kuulates ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni arvamuse. Kaitseväe kõrgemad juhid nimetaks eelnõu kohaselt ametisse kaitseminister kaitseväe juhataja ettepanekul. Veel pakub eelnõu välja, et kaitseväe juhataja võib ametis olla kaks ametiaega.

Põhiseaduskomisjon toetas presidendi seisukohta  menetleda põhiseaduse muutmist kiireloomulisena, kuna see eeldab eelnõu vastuvõtmiseks suuremat konsensust. Põhiseaduskomisjon peab vajalikuks, et riigikaitseküsimuses niisugune konsensus saavutatakse. Põhiseaduse kohaselt võetakse otsus põhiseaduse muutmise käsitlemiseks kiireloomulisena vastu Riigikogu nelja viiendikulise häälteenamusega ja selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu kahe kolmandikulist toetust. Põhiseaduse muutmise viis otsustatakse eelnõu kolmandal lugemisel.

Põhiseaduskomisjon otsustas täna ka muuta presidendi poolt välja kuulutamata jäetud keelatud rajatiste kõrvaldamise seadust ehk seda muutmata kujul mitte vastu võtta. Samale seisukohale asus ka õiguskomisjon. Seaduse uuesti arutamine on Riigikogu täiskogu päevakorras neljapäeval 31. mail.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside