Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse ja saatis komisjonidele edasi esimesed kaks kollektiivset pöördumist, mis vastavad tänavu kevadel parlamendi poolt heaks kiidetud petitsiooniseaduse nõuetele.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pöördumine sisaldas ettepanekut lisada riigieelarve seadusesse põhimõte, et riigieelarve koostamise aluseks peavad olema maksuseadused, mis on Riigi Teatajas avaldatud hiljemalt pool aastat enne uue eelarveaasta algust. Samuti soovitakse petitsioonis, et maksuseaduse või selle muudatuse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahele jääks vähemalt kuus kuud. Kaubandus-Tööstuskoja pöördumist hakkab arutama Riigikogu rahanduskomisjon.

Vabaerakonna algatusrühma tehtud pöördumisega soovitakse muuta erakondade rahastamist – vähendada riigieelarve osa erakondade rahastamisel ning anda riigipoolset toetust ka kohalikele valimisliitudele. Vabaerakonna algatatud kollektiivset pöördumist hakkab arutama Riigikogu põhiseaduskomisjon.

Pärast nn petitsiooniseaduse vastuvõtmist on Riigikogule laekunud veel neli pöördumist, kuid need ei ole vastanud seaduses esitatud nõuetele. Seadus näeb ette, et pöördumisele lisatakse elektrooniline nimekiri toetusallkirja andnud isikutest, märkides isiku nime ja isikukoodi. Samuti eeldab see, et paberil kogutud toetusallkirjale lisatakse allkirja andnud isiku nimi ja isikukood ning elektrooniliste toetusallkirjade kogumisele kohaldatakse digitaalallkirja seadust. Digitaalallkirjastamine on vajalik inimeste identifitseerimiseks.

Lisaks näeb seadus ette, et kollektiivse pöördumise esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 toetusallkirja ning selles tehakse ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada. Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.

Pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. Samasisulise pöördumise võib esitada üks kord kahe aasta jooksul.

Veebikeskkondades petsitsioon.ee ja petitsioon.com ei kasutata hetkel digitaalallkirjastamist, mistõttu seal kogutud allkirjad ei vasta seaduses esitatud nõuetele ja nende kaudu kogutud allkirju ei saa kasutada petitsiooni esitamiseks.

Kollektiivse pöördumise menetlemisest Riigikogus ja sellega seotud otsuste tegemisest loe täpsemalt: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus.

Tagasiside