Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjoni otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) ning kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE). Mõlemad eelnõud on täiskogus 20. märtsil. Eelnõusid tutvustab Riigikogus kaitseminister Jaak Aaviksoo, Riigikaitsekomisjoni-poolse ettekande peab komisjoni esimees Mati Raidma.

Riigikaitsekomisjon otsustas oma tänasel istungil küsida kaitseväe korralduse seaduse põhiseadusele vastavuse osas arvamust ka õiguskantslerilt. Seda eelkõige küsimuses, mis puudutab kaitseväe alluvust ja juhtimist. 

Eelnõu (202 SE) kohaselt on kaitsevägi sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutus kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväge juhib ainujuhtimise põhimõttel kaitseväe juhataja, kes allub vahetult kaitseministrile.

Riigikaitsekomisjon arutab kõnealuseid eelnõusid ka oma esmaspäevasel istungil 17. märtsil.

Kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE) sätestab kaitseväe õigusliku seisundi ja ülesanded, kaitseväe struktuuri, kaitseväe juhtimise alused ning kaitseväe poolt jõu kasutamise alused.

Kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) eesmärgiks on eelnevast eelnõust (202 SE) tulenevate muudatuste sisseviimine seadustesse, mille vastuvõtmine Riigikogus nõuab kvalifitseeritud häälteenamust. Teisi seadusi muudetakse kaitseväe korralduse seaduse eelnõu rakendusosas.

Riigikogu menetluses on ka Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE), mille eesmärk on muuta kaitseväe juhataja ametisse määramist puudutavat regulatsiooni, jättes põhiseadusest välja kaitseväe juhataja institutsiooni puudutavad sätted, mille kohaselt nimetab kaitseväe juhataja ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

13. märts

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside