Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon saatis esimesele lugemisele Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830SE) ja toetas selle esimese lugemise lõpetamist. Eelnõu on täiskogu ees 16. mail

Lisaks ORAS § 7 lg 3 kehtetuks tunnistamisele sätestab eelnõu, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikud komisjonid vaatavad läbi kõik 1941. aastal Eestist Saksamaale lahkunud isikutelt õigusvastaselt võõrandatud vara kohta esitatud avaldused, mis jäeti läbi vaatamata Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 tõttu.

Eelnõuga soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks.

Põhiseaduskomisjon asus seisukohale, et kõnealust eelnõu menetletakse edaspidi koos Keskerakonna liikmete poolt esitatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõuga (15 SE) ja leitakse probleemile kohane lahendus. 15 SE kohaselt ei ole Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikud omandireformi õigustatud subjektid neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes.

Riigikohus tunnistas 28. oktoobril 2002 ORAS § 7 lõike 3 vastuolus olevaks põhiseadusest tuleneva õigusselguse põhimõttega, kohustades Riigikogu vastuolu põhiseadusega kõrvaldama. Siiani ei ole Riigikogu kõnealust regulatsiooni muutnud. 12. aprillil 2006 langetas Riigikohus otsuse, millega tunnistatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks. See otsus jõustub 12. oktoobril 2006 tingimusel, et Riigikogu ise ei ole selleks ajaks kõnealust sätet muutnud või kehtetuks tunnistanud.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside