Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Parandusettepanekud tehti konvendi presiidiumi ettepanekute kohta, mis puudutavad EL institutsioonide toimimist kavandatava põhiseadusliku lepingu alusel.

Esmaspäeval, 5. mail esitasid Riigikogu esindajad Euroopa Tulevikukonvendis, Tunne Kelam, Rein Lang, Urmas Reinsalu ja Liina Tõnisson oma parandusettepanekud konvendi presiidiumi ettepanekute kohta, mis puudutavad Euroopa Liidu institutsioonide toimimist kavandatava põhiseadusliku lepingu alusel.

Riigikogu esindajad on ühisel arvamusel, et Eestil kui väikeriigil peavad olema maksimaalsed võimalused esindada oma huve nii Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis kui liidu Ministrite Nõukogus. Seepärast asuti kindlale seisukohale, et ka tulevikus peaks igal liikmesriigil olema EL institutsioonides oma volinik, vähemalt viis europarlamentääri (Eesti puhul kuus) ning võimalus täita EL nõukogu eesistuja rolli. Riigikogu liikmete arvates on Nice´i lepinguga läbiviidud reformid laienemise ettevalmistamiseks piisavad. Igasugused edasised reformid eesmärgiga muuta liit veelgi tõhusamaks tähendaks paratamatult väikeriikide sõnaõiguse vähenemist liidus ning võimu suuremat tsentraliseerimist. Riigikogu esindajate arvates ei ole sellised arengud Eesti jaoks vastuvõetavad.

Riigikogu liikmed esitasid ka oma ettepanekud Euroopa Komisjoni presidendi valimise ja volinike nimetamise kohta. Ses küsimuses leiti, et võimalik oleks komisjoni presidendi valimine nii Euroopa Parlamendi kui ka EP ja rahvusparlamendi liikmetest koosneva valimiskogu poolt.

Samas ei toetanud Riigikogu liikmed konvendi presidendi, Valery Giscard d´Estaingi ideed luua Euroopa rahvaste kongress, kuna EL institutsionaalne ülesehitus on niigi keeruline ning seepärast tuleks uute institutsioonide loomist vältida.

Oma ettepanekute väljatöötamisel tegid Riigikogu esindajad tihedat koostööd valitsuse esindajaga tulevikukonvendis, Henrik Hololeiga.

EL põhiseadusliku lepingu institutsioonide peatükk tuleb konvendis arutlusele 15.-16. mail toimuval plenaaristungil.

Lisainformatsioon:

Liis Jaansalu, EAK nõunik, tel. 6316 499

Tagasiside