Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Ene Ergma pidas Riigikogu sügisistungjärgu avamisel kõne:

Austatud Vabariigi President, Riigikogu liikmed, Vabariigi Valitsus, põhiseaduslikud ametikandjad, Teie Ekstsellentsid, daamid ja härrad! 

Austatud kolleegid! 

Alustades XI Riigikogu koosseisuga uut parlamendihooaega on meil vaja võtta vastu mitmeid otsuseid, mis puudutavad otseselt Eesti inimeste ja riigi käekäiku. 

Meid ootab arutelu 2008. aasta riigieelarve üle. Kuigi majanduskasvu tempo on aeglustunud, ei tohi seda üle dramatiseerida, küll aga tuleb sellega arvestada. Riigieelarve kajastab koalitsiooni prioriteete ja enne kui opositsioonierakonnad hakkavad seda kritiseerima, küsigem, kas eelarves on riigi ja rahva tuleviku seisukohalt õiged või valed valikud.  Olen veendunud, et eelarve on nii koalitsiooni kui opositsiooni ühine töö ja vastutus. 

Sügissessioonil tuleb meil läbi arutada ja langetada otsus kaitseväe välismissioonide jätkamisest. See ei ole olnud ega ole lihtne küsimus ja loodan, et siin Riigikogu saalis toimub konstruktiivne arutelu Eesti rollist rahvusvahelise julgeolekukoostöö partnerina. 

Sel aastal tähistame Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäeva. Nende aastate jooksul on vastu võetud vaid kolm põhiseadust puudutavat parandust, mis näitab Põhiseaduse Assamblee head tööd Eesti põhiseaduse loomisel. Riigikogu XI koosseisul on ees Vabariigi Presidendi poolt pakutud põhiseaduse muudatuse menetlemine, mis puudutab Kaitseväe juhataja staatust. Tahaks loota, et Riigikogu kõikidel erakondadel jätkub tahet võtta antud põhiseaduse parandus vastu veel selles koosseisus. 

Järgmisel kevadel lõpevad kahe põhiseadusliku institutsiooni juhi – õiguskantsleri ja riigikontrolöri volitused. Need institutsioonid kannavad koos Riigikogu ja Riigikohtuga olulist rolli riikluse arendamisel ja kestmisel, mistõttu peab hoolikalt valima, keda nendesse ametitesse usaldada. 

Lugupeetud Riigikogu liikmed, 

Soovin tunnustada Riigikogu tööd Euroopa Liidu asjade arutamisel ja otsustamisel. Riigikogu on aktiivne osaline Euroopa Liidu otsuste langetamisel ja parlamendisaadikutel on Eestis väga head võimalused Euroopa Liidu temaatikas sõna sekka öelda. Olen kogenud mitmel kohtumisel, et Eesti parlamentaarset järelevalvet Euroopa liidu küsimustes teatakse ja tunnustatakse, seda nii teiste liikmesriikide poolt kui ka alles eurointegratsiooni raja alguses olevates riikides. 

Samas olen veendunud, et peame oma tööd arendama. Näiteks pean vajalikuks arutada Riigikogus Euroopa Liidu kõrgete ametikohtade kandidaatide valikut.  Tihendamist vajavad ka erialakomisjonide kontaktid kolleegidega teistes parlamentides, sest vaatamata erinevale kontekstile on meil kindlasti üksteisele edasi anda häid nõuandeid ja ideid.  Kindlasti oleks vajalik enam kui kord aastas Euroopa Liidu poliitika arutelu Riigikogu saalis. Eriti puudutab see Euroopa Liidu kavandatavat reformikava, mida tuleb Riigikogus arutada enne valitsuse seisukoha võtmist. 

Kavandatav Vene-Saksa gaasijuhe Soome lahes ja Läänemeres ei ole läbinud arutelu Riigikogus. Pean oluliseks, et seda arutataks riiklikult tähtsa küsimusena siin saalis võimalikult kiiresti. 

Riigikogu ees seisab tõsine debatt Eesti energeetika tulevikust.  Energeetikaarutelu ei tohi olla „hapukurgihooaja lööknumber“, seda saab teha vaid koostöös ministeeriumitega, riiklikult tähtsa küsimusena kaasates energeetika tippasjatundjaid. 

Meil on vaja jätkata aprillisündmuste analüüsi. Oleme üle saanud selle teema „kuumast faasist“, on aeg leida vastused küsimustele, miks siiski nii juhtus ja mida saame meie teha, et selline olukord ei korduks. 

Ja veel – meie ees on kaks toredat aastapäeva – 5. oktoobril täitub 15 aastat ajast, mil Riigikogu tuli taas kokku ning ülehomme, 12. septembril täitub 85 aastat Riigikogu hoone avamisest.  Maja, kus me ka täna istungit peame, on alates 1922. aastast olnud tunnistaja ja ka osaline Eesti ajaloos.  Aastapäeva puhul on Riigikogu vestibüülis vaadata ka näitus, mis sündis koostöös arhitektuurimuuseumiga. 

Lugupeetud kolleegid! 

Lõpetuseks tahan teile südamele panna , et parlamendi liikmetena oleme me kõik kohustatud tunnetama oma rolli, andes aru, et meie otsused ja käitumine nii siin saalis kui väljaspool seda mõjutavad meie rahva ja riigi tulevikku, rääkimata Riigikogu enda mainest. Pidagem seda meeles. 

Soovin teile palju jõudu aruteludeks ja tarkade otsuste langetamiseks! 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside