Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lugupeetud härra eesistuja, austatud kolleegid 

Lubage, et tervitan Teid kõiki, head sõbrad lähedalt ja kaugelt siin koduses ja külalislahkes Riias Riigikogu, Eesti kõrgeima rahvaesinduse ja seadusandja poolt.     

Naabruspoliitika on meile südamelähedane ja kogu Euroopa Liidule ülitähtis teema. Mida rohkem liitub või teeb tihedat koostööd ühistele väärtustele tugineva demokraatlike õigusriikide leeriga riike, seda suurem on meie ühine kindlustunne ja julgeolek Euroopas. Vaadakem, mis toimub meie rahutus maailmas, vaadakem, mis toimub meie piirkonna suurimas naaberriigis. Vabadus ja demokraatlikud väärtused ei ole kusagil ega kellelegi tagatud a priori, ükski stabiilsus ei püsi iseenesest. 

Meie sihtriikideks Euroopa Liidu naabruspoliitika raames on maad, kus rahvad on ise otsustanud valida demokraatia ja õigusriigi ehitamise tee. Meie toetus neile peab meie ühistes huvides olema enesestmõistetav, ühemõtteline ja püsiv. Selleks mõtestagem ELi naabruspoliitika (ENP) raames tehtavat arengukoostööd kui vastastikust protsessi. Nii toimis ju Põhjala ja mitmete teiste ELi riikide abi meile enestele varasematel aastatel. Tänased ELi uued naabrid usaldavad meid, Balti riike eriliselt ka sellepärast, et meie –  kui totalitaarsest ühiskonnast väljunud uute ELi ja NATO liikmesriikide – kogemus üleminekuühiskonna korrastamisel tundub neile usaldusväärne. Peame siin kasutama oma unikaalset ajaloolist kogemust nendega meie ühist minevikust, kuigi see kogemus on olnud meie rahvastele raske koorem, kuid nähkem täna selles ka ühendavat võimalust!  Ja usun, et me tõepoolest suudamegi üsna sageli nende erilisi vajadusi ning raskusi ära tunda. Ent kui on vastastikune usaldus – on ka vastastikused kohustused. Ja meie kui ausad sõbrad peame nõudmiste latti hoidma koostöö käigus võimalikult kõrgemal. Selleks peame julgema näha neid tänaseid ELi naaberriike vaimusilmas ELi ja NATO liikmesriikidena. Loomulikult ei sünni ega kinnistu demokraatia ja õigusriik üleöö. Naabruspoliitika sihtriigid peavad eeskätt ise ilmutama jätkuvat tahet püsida reformide teel ning tegema väsimatult vaevarikast kodutööd. Meie taas peame suutma neile kinnitada, et just niisama raske teekond tuli läbida meilgi. Nagu sedagi, et vabandavaid indulgentse sellel teel ei anta: kui reformiriigi poliitikud ei pinguta ja kodutöö on nõrk, siis edenemist ELi või NATO suunal ei järgne. Samas, head kolleegid ja sõbrad, tuleb meil meie reformiriikidest koostööpartneritesse uskuda. Meil tuleb neisse uskuda, julgustada neid demokraatiateel ka nende eksimuste või mõne jaoks lausa fataalseina näivate tõsiste tagasilöökide puhul. Sest ärgem ka ise mingem ses usalduskoostöös, milleks ELi naabruspoliitika ju on, lihtsamat teed. Ärgem jätkem eksimuse hukkamõistu oma ainsaks või viimaseks seisukohavõtuks. Iga reformiriik oma ajaloolise tausta ja aktuaalsete protsessidega on eriline. Määrav on, et eesmärk – vaba, demokraatlik õigusriik – on üks ja ühine. 

Head kolleegid! Raskem on mõista kui hukka mõista, aitamisest kergem on õlgu kehitada ja mööduda. Aga see ei peaks olema meie valik, meie tee. Peame ühistele demokraatlikele väärtustele ja õigusriigi põhimõtetele osutades kasvõi otsast alustama. Seda enam, et küllap ei peagi alati minema tagasi päris teekonna algusesse – sageli võib aidata vähemast.    

Oleme õigel teel, kui tunneme, et Euroopa Liidu naabruspoliitika vajab jätkuvat tugevdamist niihästi tervikuna kui ka sihtriikide spetsiifilistes küsimustes. Üritagem siis naabruspoliitika sihtriikidesse senisest märksa rohkem investeerida, niihästi selle sõna otseses kui ka ülekantud tähenduses.      

 Head kolleegid ja sõbrad! Eestile on tänane konverents eriline selle poolest, et 2008. a. jõuab taas meie kätte kord meie ühiste pingutuste koordineerimiseks.

Riigikogu omalt poolt tahab mõistagi teha kõik temast oleneva, et meie järgmine suurkohtumine Eestis toimuks niisama suurpärases ja töises õhkkonnas kui tänane foorum siin sõbralikus Riias.

Soovin meie suurfoorumile viljaka tööpäeva jätkumist.

Tänan Teid tähelepanu eest. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside