Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Budapestis Euroopa Liidu ühinemislepingu ratifitseerimisprotsessi ja laienemise mõjude analüüsile põhineval rahvusvahelisel konverentsil viibiv Riigikogu esimees Ene Ergma juhatas tänast paneeldiskussiooni.

Paneeldiskussiooni teema oli ”Parlamendi ja kodaniku dialoog laienenud Euroopa Liidus”. Teema aktuaalsus tuleneb asjaolust, et Euroopa Liidu laienemine toob kaasa vajaduse kindlustada veelgi parem kodanike informeeritus ning luua efektiivsed mehhanismid liikmesriikide ja nende kodanike huvide kaitseks.

”Euroopa Liidu moodustavad rahvusriigid ja nende poliitikad. Rahvusparlamendil peab olema keskne roll EL poliitikate kujundamises. ”” ütles Ene Ergma tehes kokkuvõtted konverentsi teise paneeli tööst. ” Meil ei ole raskusi parlamendi ja valitsuse suhetega EL seadusandluse küsimustes. See koostöömudel on iga parlamendi oma otsustada ja Riigikogu kujundab oma seisukohti. Palju komplitseeritum küsimus on aga rahvusparlamentide osaluse kindlustamine Euroopa Parlamendi otsustusprotsessis. Vajame siin parlamentidevahelise koostöö efektiivseid vorme, et välistada rahvusriikide huvidele vastukäivad otsused Euroopa Liidu tasemel. See koostöösüsteem peab looma rahvale kindlustunde, et parlament on võimeline seisma oma rahva huvide eest. ” ”” lisas Ene Ergma.

Vastates küsimusele Euroopa Liidu ja kodanike suhetest ütles Ene Ergma: ”Kodanikud peavad tundma, et rahvusparlament on nende huvide ja murede vahendaja. Rahvusparlamendi ülesanne on seista hea selle eest, et kodanike mured, mis ei ole lahendatavad riigi tasandil leiaksid sobivad lahendused Euroopa Liidu tasandil ja need peavad vastama kodanike huvidele”.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Jüri Kahn, 05046521

Tagasiside