Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Allar Jõks andis Riigikogu juhatusele üle õiguskantsleri tegevuse ülevaate 2002. aastal.

Seoses neljapäeval, 25. septembril Riigikogu täiskogu istungil päevakorras oleva õiguskantsleri ülevaatega andis õiguskantsler Allar Jõks täna Riigikogu esimees Ene Ergmale üle ”Õiguskantsleri tegevuse ülevaate 2002. aastal”, mis koosneb kahest osast: I osa – ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega ning II osa – ülevaade õiguskantsleri tegevusest kontrolli teostamisel põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisel.

Allar Jõks avaldas lootust, et ülevaates sisalduv paneb aluse elavaks diskussiooniks, millele aitavad kaasa ka Riigikogu alatised komisjonid. Jõks juhtis tähelepanu kahele ülevaates käsitlemist leidnud teemale – koolide turvalisus ja erakondade rahastamine.

Riigikogu kodukorra seaduse kohaselt on igal Riigikogu liikmel pärast õiguskantsleri esinemist Riigikogu ees võimalus esitada ettekandjale küsimusi, seejärel avatakse läbirääkimised, millega võimaldatakse fraktsioonide esindajail anda ülevaatele omapoolne hinnang.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside