Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimehe Ene Ergma tänasel kohtumisel Toompeal Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisireguleerimise voliniku Kristalina Georgievaga oli kõne all humanitaarabi andmine, samuti vahetu abi osutamine loodusõnnetuste ja inimtegevusest põhjustatud katastroofide järgsetel päästetöödel ning tagajärgede likvideerimisel. 

Ergma avaldas Georgievale tunnustust eduka tegutsemise eest talle juhtida antud valdkonnas, mida on ära märgitud 2010. aasta Euroopa Komisjoni voliniku austava tiitliga. 

Georgieva selgitas, et tema juhitava ametkonna töötajad tegutsevad kriisikolletes kohapeal, mis võimaldab olukorraga vahetult kursis olemist ja operatiivsete, samas ratsionaalsete otsuste vastuvõtmist olukorra lahendamisel humanitaarabi andmisel ja päästetööde organiseerimisel. Ergma pidas oluliseks kindlustada suunda, kuidas leida piisavalt vahendeid humanitaarabiks ja päästetöödeks olukorras, kus loodus- ja inimtegevusest põhjustatud katastroofid on aasta-aastalt muutumas üha laiaulatuslikumaks, samal ajal kui Lääneriikide, peamiste doonorite võimalused vahendeid eraldada on seoses majandussurutisega vähenenud. Ka tõstatas Riigikogu esimees küsimuse vajalikkusest arendada satelliitidel baseeruvat tehnilist monitooringut, mille abil suudetaks katastroofide olemust ja ulatust täpsemini hinnata ning seeläbi kindlustada tõhusam reageerimine. Nii Ergma kui ka Georgieva rõhutasid, et järgmises EL finantsperspektiivis on vaja säilitada humanitaarabi eraldamiseks vajalikud vahendid kindlustamaks rahvusvahelise koostöö edukas toimimine kriiside reguleerimiseks pingekolletes. 

Kohtumisel riigikaitse-, välis- ja Euroopa Liidu asjade komisjoni juhtidega räägiti Euroopa Liidu abi andmise võimekusest ja sellega seonduvatest väljakutsetest nii Euroopas kui kogu maailmas. Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma rõhutas, et eelseisvate aastate kõige suurem väljakutse saab olema Euroopa Liidu humanitaarabi ja elanikkonna kaitse valdkondade integreerimine, sest ajalooliselt on need pigem konkureerivad valdkonnad, kuid neil on suur potentsiaal teineteist täiendada. Kohtumisel räägiti veel koostööst Euroopa Liidu sees ja rahvusvahelisel tasandil, sh koostööst ÜROs ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. Samuti tundis Georgieva huvi Eesti inimeste valmisoleku vastu abistada katastroofide ohvreid. 

Lisaks riigikaitsekomisjoni esimehele Mati Raidmale osalesid kohtumisel väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning aseesimees Marianne Mikko. 

Pildid kohtumistelt on internetis siin:

https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Ene_Ergma/Kristalina+Georgiev/ 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside