Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täiskogu toimub täna Riigikogu istungisaalis.

Lugupeetud Riigikohtu esimees ja kohalviibivad Eesti Vabariigi kohtunikud, lugupeetud justiitsminister, lugupeetud riigi peaprokurör.

Teatavasti on kohtute seadus vääramatult paika pannud, et iga aasta veebruari teisel reedel toimub kohtunike täiskogu. Sama vääramatult on paika pandud ka see, et te peate ära kuulama Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekanded õigus- ja kohtusüsteemi arengust. Küll aga ei reguleeri seadus teiste ettekandjate kohta käivat. Tõlgendades seaduse § 38 lõike 3 sätteid, võib ju väita, et kuna seaduses on ammendav loetelu ettekandjatest, siis teiste ettekandjate lisamine päevakorda on seadusevastane tegevus. Me võiksime nii tõlgendada, kui me leiaksime, et seadusandja mõte seda sätet kirja pannes oli kaitsta kohtunikke nende sõltumatuses.

Pigem arvan, et seaduseandja mõte Euroopas unikaalset kohtunike omavalitsusorganit luues oli kohtunike sõltumatuse edendamine ja kohtunikele õigusemõistmise küsimuste arutamiseks foorumi loomine, kuhu muuhulgas kaasatakse laiapõhjaliselt teiste võimuharude esindajaid, teadlasi ning miks mitte ka laiemat avalikkust, sest ainult omavalitsusorganite valimiseks poleks mõtet kogu Eesti kohtunikkonnal tulla kokku mõneks tunniks..

Mul on hea meel, kui me suudame nii minu tänase esinemise seaduslikkuse küsimuse kui-ka teiste küsimuste puhul vaadata ka seadussätte taha. Minule, kui Riigikogu esimehele teeb head meelt: esiteks kohtunike täiskogu toimumine Toompea lossis ja mulle antud võimalus Teid täna tervitada; teiseks erinevate ettekannetega päevakord, mis annab võimaluse vaadata meie ees seisvatele küsimustele avarama pilguga, antud juhul siis täitevvõimu ja kodaniku seisukohalt; kolmandaks täna toimuvad valimised, mis kinnitavad kohtunike sõltumatust ja ulatuslikku isekorraldusõigust.

Lõpetaksin oma tervituse sellega, et Riigikogu esimehena on mul hea meel näha Eesti Vabariigi kohtunikke Toompea lossis ning ma usun, et selle sündmuse toimumine siin lisab sellele majale vaid väärikust ja head aurat.

Tänan ja edukat päeva!

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside