Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti-Georgia parlamendirühm väljendab oma jätkuvat toetust Georgia suveräänsusele ja tema territoriaalse terviklikkuse põhimõttele. Me ei saa nõustuda Vene Riigiduuma äsjase avaldusega „Vene Föderatsiooni poliitikast suhetes Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Transnistriaga”. Selles kutsutakse Vene Föderatsiooni valitsust üles korrigeerima oma suhteid nende piirkondadega ja teatud tingimustel „kiirendama Abhaasia ja Lõuna-Osseetia objektiivset suveräänsusprotsessi”.

Leiame, et selline üleskutse on vastuolus Georgia territoriaalse terviklikkuse printsiibist lugupidamisega ning sekkub ÜRO ja OSCE tegevusse kõnealuste konfliktide lahendamisel. Lisaks on Riigiduuma avaldus oma olemuselt selektiivne ega taotlegi külmutatud konfliktide lahendamist. Selle asemel püüab ta sekkuda Georgia suveräänse otsustusõiguse protsessi eriti NATO integratsiooni küsimuses. Seetõttu on Riigiduuma üleskutse käsitletav sekkumisena nii Georgia siseasjadesse kui ka rahvusvahelisse rahuvahendusprotsessi.

Peame kahetsusväärseks sellise ründava seisukoha väljendamist vahetult enne NATO tipp-kohtumist Bukarestis, kus otsustatakse liikmelisuse tegevuskava andmine Georgiale. Riigikogu sõprusrühm toetab nii Georgia valikuid Euroopa- ja NATO suunalise integratsiooni osas kui ka liikmelisuse tegevuskava andmist Georgiale. Oleme seisukohal, et tegevuskava andmine aitab tugevdada demokraatiat ja parandab piirkonna julgeolekut tervikuna. Sellist mõju on kinnitanud kõik varasemad NATO laienemised.

Seoses Abhaasia ja Lõuna-Osseetiaga juhime tähelepanu, et Georgia on teinud mitmeid algatusi olukorra rahumeelseks lahendamiseks ja usaldusmeetmete rakendamiseks. 28. märtsil esitas Georgia täiendatud rahuplaani Abhaasiale, mis näeb ette piiramatut autonoomiat, poliitilist esindatust, veto-õigust ja vabakaubandusrežiimi kehtestamist. Seega on kõik väited Georgia-poolsest surveavaldusest konfliktipiirkondadele täiesti alusetud.

Parlamendirühma nimel

Andres Herkel,

esimees

Tagasiside