Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mõistab hukka Vene Föderatsiooni sõjalise agressiooni Georgia vastu ning väljendab sügavat muret selle tagajärgede pärast.

Riigikogu tervitab ja toetab rahvusvahelise üldsuse ja demokraatlike riikide nõuet sõjategevus kohe lõpetada ning tagada Georgia territoriaalne terviklikkus rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

Riigikogu rõhutab, et rahu taastamine Georgias ning rahvaste julgeoleku tagamine Vene Föderatsiooni naaberriikides on võimalik üksnes siis, kui demokraatlik maailm rakendab selleks ühtset, jõulist ja järjekindlat survet. Agressor teadku, et rünnak suveräänse riigi vastu toob kaasa rahvusvahelised sanktsioonid. Vene Föderatsioon peab naasma koostöö ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete juurde.

Riigikogu juhib tähelepanu, et põhjendades sõjalist agressiooni Georgia vastu vajadusega kaitsta Venemaa kodanikke, kasutab Vene Föderatsioon samu argumente, millega natsionaalsotsialistlik Saksamaa õigustas oma naaberriikide Tšehhoslovakkia ja Poola ründamist ning nende iseseisvuse hävitamist. Sellise argumentatsiooni taaskasutamine tekitab tõsise ohutunde rahu pärast kogu maailmas.

Riigikogu kutsub ÜROd, Euroopa Liitu, Euroopa Parlamenti, NATOt, OSCEd, Euroopa Nõukogu, kõiki demokraatlikke riike ja eriti nende riikide parlamente osutama igakülgset abi Georgiale, et lõpetada viivitamatult Vene Föderatsiooni sõjaline agressioon ning hüvitada sõjaga tekitatud moraalne ja materiaalne kahju.

Riigikogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku eraldada Georgiale humanitaarabi sõjapurustuste likvideerimiseks.

Riigikogu toetab uute rahuvalveformaatide rakendamist Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ning kutsub Euroopa Liitu üles nendes osalema. Vene Föderatsiooni agressiooni jätkumise korral ei pea Riigikogu võimalikuks läbirääkimiste jätkamist Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise partnerlus- ja koostööleppe sõlmimiseks.

Riigikogu toetab Georgia kiirendatud liitumist NATOga.

 
 

Riigikogu esimees                               

Ene Ergma

 
 

Tallinn,      12. august 2008

 
 
 
 

Tagasiside