Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Teisipäeval võttis Riigikogu juhatus menetlusse kolm seaduseelnõu, nende seas eelnõu, millega on plaanis muuta välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust.

Riigikogu võttis menetlusse valitsuse 10. veebruaril algatatud maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE). Seaduse eesmärk on ratifitseerida Euroopa Nõukogu ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon. Konventsiooni eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd muutmaks riikide maksuseadused paremini toimivateks, seejuures arvestades maksumaksjate põhiõigusi. Halduskoostööd maksuasjades reguleerivad suuremal või vähemal määral ka kahepoolsed topeltmaksustamise vältimise lepingud ning Euroopa Liidu (EL) õigusaktid. Konventsiooni ratifitseerimine annab võimaluse teha maksualast koostööd ka nende välisriikidega, kellega ei ole sõlmitud maksulepingut ja kes ei ole EL-i liikmesriigid, kuid kes on konventsiooniosalised. Konventsiooni ratifitseerimine ning selle jõustumine annavad maksu- ja tolliametile võimaluse laiemapinnaliseks maksualaseks halduskoostööks teiste konventsiooniosaliste riikidega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu võttis menetlusse valitsuse 10. veebruaril algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE). Eelnõuga lihtsustatakse ajutisest töötamisest teavitamise menetlust, mille isik peab läbima, kui ta soovib välisriigist tulles asuda Eestis ajutiselt töötama reguleeritud ametikohal või kutsealal. Kaotatakse ära tähtajad ajutise töötamise teatise ja dokumentide esitamiseks ning vähendatakse andmeid, mida isik peab teatises esitama. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 11. veebruaril algatatud teeseaduse § 222 täiendamise seaduse eelnõu (591 SE). Eelnõuga soovitakse kohalikele omavalitsustele anda erateede võõrandamisel eelisostuõigus. Eelnõu seletuskirja järgi on selle rakendamine kiireim viis võimaldamaks eratee avalikku kasutamist. Samuti võib eratee soetamine eelisostuõigusega osutuda soodsamaks kui hilisem tee võõrandamise eest makstav kompensatsioon või eratee avaliku kasutamise eest tee omanikule makstav tasu. Juhtivkomisjoniks on majanduskomisjon.

Tagasiside