Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele Riigikogu kõigi kuue fraktsiooni poolt algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) ja esimene lugemine lõpetada. Eelnõu on täiskogus 16. septembril. Eelnõu on ette valmistanud töörühm, kuhu kuulusid Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad.

Eelnõu põhisisuks on valitsusliikmete Riigikogu infotunnis osalemise korra muutmine ja Riigikogu fraktsioonidele olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamise võimaluse loomine.

Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ning tema poolt määratud ministrid. Kindlat infotunnis osalevate valitsusliikmete arvu ei fikseerita, see jääb peaministri otsustada.

Ka muudetakse seadust selliselt, et infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed teeb peaminister Riigikogu esimehele teatavaks hiljemalt töönädala esmaspäeva kella 16.00-ks (hetkel hiljemalt eelmise nädala reedeks). Kui praegu teeb istungi juhataja infotunnis osalevate valitsusliikmete nimed Riigikogu liikmetele teatavaks töönädala esimesel istungil, siis muudatuse kohaselt hakkaks Riigikogu liikmeid sellest teavitama Riigikogu esimees, kes teeb seda töönädala esmaspäeva kella 17.00-ks.

Oluliste tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võib (erinevalt kehtivast regulatsioonist) algatada ka fraktsioon. Fraktsioon võib ühe kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

Lisaks arutas põhiseaduskomisjon oma tänasel istungil ka Eestimaa Roheliste fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni samasisulisi eelnõusid (235 SE) ja (236 SE), mis on tänaseks juba esimese lugemise läbinud. Nende eelnõude osas komisjon menetluslikke otsuseid ei langetanud. Komisjon leidis, et kõik kolm eelnõud oleks otstarbekas tulevikus kokku liita

Roheliste fraktsiooni eelnõu näeb ette komisjonide töö avalikustamise ja annab  Riigikogu liikmeile õiguse enne täiskogu päevakorra arutelu sõna võtta.

Keskfraktsiooni eelnõu liidab kokku väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ning maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni, muutes riigieelarve kontrolli komisjoni samas alatiseks komisjoniks. Ka võimaldab see eelnõu moodustada uurimiskomisjone, kui seda toetab vähemalt 21 Riigikogu liiget.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside