Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Puudega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonid, nende toetajad ja partnerid esitasid Riigikogule kollektiivse pöördumise töövõimereformi kohta 20. oktoobril. Sotsiaalkomisjon tutvus pöördumisega ja arvestades teema olulisust, tegi Riigikogu juhatusele ettepaneku arutada seda oluliselt tähtsa riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu istungil. Komisjon leidis üksmeelselt, et arutelu võiks toimuda enne eelnõu teist lugemist.

6. novembril toimuval olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul „Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast“ on Riigikogu täiskogus neli ettekannet: 15-minutilise ettekande teevad tervise- ja tööminister Urmas Kruuse, sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof, riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht Liisi Uder ja Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Sotsiaalkomisjon palus EPIK-i esindajat Monika Haukanõmme esineda arutelul ettekandega, sest koda on Eestis tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonide katusorganisatsioon, mille võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 30 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Ühendus esindab kokku umbes 420 organisatsiooni üle Eesti. Sotsiaalkomisjon valis Haukanõmme ettekandjaks, sest ta on teinud puuetega inimeste organisatsiooni nimel muudatusettepanekuid töövõimereformi puudutavatele seaduseelnõudele ning osalenud kõikidel sotsiaalkomisjoni istungitel, kus neid on arutatud.

Samuti on EPIK üks pöördumisele allakirjutanud organisatsioon.

Riigikogu täiskogus toimuvatel aruteludel on õigus esitada küsimusi üksnes Riigikogu liikmetel. Riigikogu sotsiaalkomisjonil ega ka Riigikogu juhatusel pole pädevust laiendada Riigikogu istungil küsimuste esitamise õigust omavat isikute ringi, sest Riigikogu kodu- ja töökorra seadus seda ei võimalda. Seepärast ei saa puuetega inimesed istungil küsimusi esitada.

Küll on aga kõigil osalejatel võimalus esitada küsimusi komisjoni istungil 6. novembril. Sotsiaalkomisjon arutab kollektiivset pöördumist koos selle esitajate esindajatega eraldi komisjoni istungil 6. novembril peale Riigikogu istungit.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside