Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 63 poolthäälega (vastu 3, erapooletuid 4) vastu Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine” (809 OE). Panga nõukogu asendusliikmeks nimetati Harri Õunapuu.

Riigikogu lõpetas kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) esimese lugemise. Eelnõuga täpsustatakse rahvusraamatukogu teadus- ja arendustegevuse regulatsiooni, sätestatakse Eesti raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimise õiguslik mehhanism ning täiendatakse rahvusraamatukogu kasutamise eeskirju. Riigikogu arhiivipidamise ülesanne antakse eelnõu järgi Rahvusraamatukogult üle Riigikogu Kantseleile.

50 vastuhäälega (28 poolt) ei võtnud Riigikogu vastu Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta” eelnõu (743 OE).

Ühtlasi arvas Riigikogu menetlusest välja järgmised eelnõud:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul 41 poolthäälega (vastu 21) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni , Peeter Kreitzbergi , Sven Mikseri ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (787 SE).

Rahanduskomisjoni ettepanekul 42 poolthäälega (vastu 21) Res Publica fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE).

Seoses istungi aja lõppemisega peatati Riigikogu liikmete Mark Soosaare , Liina Tõnissoni ja Peeter Kreitzbergi algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine. Eelnõu menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Istungi stenogramm asub Riigikogu koduleheküljel aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside