Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

40 Riigikogu liime poolt allkirjastatuna esitas väliskomisjoni esimees Sven Mikser täna Riigikogu menetlusse Riigikogu avalduse „Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks“ eelnõu (252 AV)

Avalduses väljendavad Riigikogu liikmed  sügavat muret seoses Vene Föderatsiooni välisministeeriumi 2008. aasta 16. aprilli avaldusega Vene Föderatsiooni presidendi poolt alla kirjutatud määruse kohta, mille kohaselt Vene Föderatsioon asub tihendama suhteid Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade de facto võimudega ilma Georgia valitsuse nõusolekuta.

Riigikogu juhib tähelepanu asjaolule, et Vene Föderatsiooni taoline käitumine ohustab Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Riigikogu mõistab sellise ühepoolse tegevuse hukka ning kutsub Vene Föderatsiooni üles peatama määruse täitmine.

Eelnõu tervikteksti vaata allpool.

Täna toimub ka väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni avalik ühisistung, kus Bukaresti tippkohtumise teema raames on kõne all ka Georgias kujunenud olukord. Ajakirjanikud on oodatud.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

22. aprill 2008

****

EELNÕU

RIIGIKOGU AVALDUS

GEORGIA SUVERÄÄNSUSE JA TERRITORIAALSE TERVIKLIKKUSE TOETUSEKS

Riigikogu väljendab sügavat muret seoses Vene Föderatsiooni välisministeeriumi 2008. aasta 16. aprilli avaldusega Vene Föderatsiooni presidendi poolt alla kirjutatud määruse kohta, mille kohaselt Vene Föderatsioon asub tihendama suhteid Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade de facto võimudega ilma Georgia valitsuse nõusolekuta.

Riigikogu juhib tähelepanu asjaolule, et Vene Föderatsiooni taoline käitumine ohustab Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Riigikogu mõistab sellise ühepoolse tegevuse hukka ning kutsub Vene Föderatsiooni üles peatama määruse täitmine. Riigikogu rõhutab ühtlasi, et ÜRO peasekretäri Sõprade Grupi liikmena on Vene Föderatsioon võtnud endale kaasvastutuse Georgia ja Abhaasia rahuprotsessi edendamise eest.

Riigikogu rõhutab, et Vene Föderatsiooni suutmatus täita endale võetud kohustusi ja püüded ohustada Georgia territoriaalset terviklikkust võivad seada küsimuse alla Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise partnerlus- ja koostööleppe sõlmimise võimalikkuse.

Riigikogu tervitab Georgia rahumeelseid samme konfliktide lahendamiseks ja väljendab toetust 2008. aasta 28. märtsil avalikustatud rahuplaanile.

Riigikogu tervitab Euroopa Liidu avaldust 2008. aasta 18. aprillist, milles kinnitatakse toetust Georgia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning kutsutakse üles hoiduma olukorra edasisest teravdamisest. Riigikogu väljendab samuti toetust Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmete avaldusele 2008. aasta 17. aprillist, milles kutsutakse Vene Föderatsiooni täitma endale võetud kohustusi erimeelsuste rahumeelsel lahendamisel.

Riigikogu meenutab NATO Bukaresti tippkohumise deklaratsiooni 2008. aasta 3. aprillist, milles liikmesriikide liidrid kinnitasid valmisolekut anda Georgiale tulevikus kutse NATOga liitumiseks ja toetasid Georgia soovi liikmelisuse tegevuskava (MAP) saamiseks. Rõhutades Bukaresti tippkohtumise deklaratsioonis kajastatud põhimõtet, et laienemist puudutavates otsustes ei ole kolmandatel riikidel sõnaõigust, kutsub Riigikogu NATO liikmesriike üles andma 2008. aasta detsembris Georgiale liikmelisuse tegevuskava (MAP).

 

 

Seletuskiri

Riigikogu avalduse „Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks” eelnõu juurde

 

Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konfliktid on lõhestanud Georgia riiki juba viimased 17 aastat. Peale 1990. aastate alguse sõjategevust on mõlema konfliktiterritooriumi ja Georgia keskvalitsuse vahel kehtinud vaherahu, kuid märkimisväärseid edasiminekuid konfliktide lahendamise suunal ei ole toimunud.

Mõlema konflikti lahendamisel on Georgia kõrval võtmeroll Vene Föderatsioonil. 1993. aastal loodi Abhaasia ja Georgia vaherahu tingimuste täitmise jälgimiseks ÜRO Julgeolekunõukogu poolt ÜRO erimissioon Georgias (UNOMIG – United Nations Observer Mission in Georgia UNOMIG). Täiendavalt kutsuti samal aastal ellu Abhaasia konflikti lahendamiseks nn ÜRO Peasekretäri Georgia Sõprade Grupp, millesse kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja Ühendkuningriik. Rahuvalve mandaati Abhaasias omab alates 1994. aastast SRÜ.

Lõuna-Osseetia ja Georgia vahel 1992. aastal sõlmitud vaherahu tulemusena loodi rahuvalveoperatsioon (JCC – Joint Control Commission), mis koosneb Georgia, Lõuna-Osseetia, Põhja-Osseetia ja Venemaa üksustest. Lisaks tegutseb Lõuna-Osseetias OSCE vaatlusmissioon.

2003. aasta Rooside revolutsioonist alates on Georgia ja Venemaa suhted märgatavalt teravnenud, mis tipnesid 2006. aastal Vene Föderatsiooni poolt katkestatud transpordiühenduste, postiühenduse, kaubandusblokaadi ja paljude georgialaste väljasaatmisega Venemaalt. Suhete paranemiseks andis lootust 2008. aasta alguses aset leidnud Vene Föderatsiooni suhtumise pehmenemine Georgiasse, millest andis tunnistust välisminister Lavrovi osalemine president Saakašvili inauguratsioonil k.a. jaanuaris ning selle järel aset leidnud kohtumised Georgia ja Venemaa juhtide vahel. Venemaa on tänaseks taastanud mere- ja lennutranspordiühendused, taasalustatud on viisade andmist Georgia kodanikele. Lähiajal on lubatud taastada posti ja maismaaühendused.

Georgia püüdlus saada NATO Liikmelisuse Tegevuskava (MAP – Membership Action Plan) on teravdanud Vene Föderatsiooni poliitikute retoorikat Georgia suhtes, eriti, mis puudutab Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. Ignoreerides Georgia rahuettepanekuid, sh k.a. 28. märtsist, on Vene Föderatsioon võtnud ette samme Abhaasia ja Lõuna-Osseetia separatistlikke võimude tunnustamiseks. 2008. aasta 6. märtsil taganes Vene Föderatsioon ühepoolselt Abhaasia suhtes kehtinud SRÜ riikide embargost. Vene Föderatsiooni välisministeerium tegi 16. aprillil avalduse, mis teavitab president Putini määrusest Vene Föderatsiooni riigiasutustele alustamaks koostööd majandus, sotsiaal-, teaduslik-tehnilises jt valdkondades separatistlike Abhaasia ja Lõuna-Osseetia võimudega. Muu hulgas kavatsetakse tunnustada Abhaasia ja Lõuna-Osseetia võimude poolt välja antud dokumente. Kõiki neid aktsioone soovitakse läbi viia ilma Georgia valitsuse nõusolekuta.

Vene Föderatsiooni määrus on vastuolus rahvusvaheliste tavadega ja ignoreerib Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, vaatamata sellele, et Vene Föderatsioon retoorikas territoriaalset terviklikkust tunnistab. ÜRO Peasekretäri Georgia Sõprade Grupi liikmena on Vene Föderatsioon võtnud endale kohustuse vahendada rahutegevust Abhaasia konflikti lahendamiseks. 16. aprilli määrus on teravdanud olukorda piirkonnas sedavõrd, et vajab tugevat rahvusvahelist reaktsiooni Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamiseks.

Tagasiside