Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitse komisjoni tänasel istungil olid arutusel kutsealuste tervisliku seisundiga seotud probleemid. Kaitseressursside ameti, mida Riigikogu riigikaitsekomisjon hiljuti külastas, andmetel osutusid ajavahemikul 01.12.2005 – 01.12.2006 tervisenäitajate alusel ajateenistuseks mittekõlbulikuks 32 % kutsealustest, lisaks tunnistati piirangutega kõlblikuks 21 % ning ajutiselt mittekõlbulikuks 26 % kutsealustest. Statistika kohaselt kutsealuste tervislik seisund pidevalt halveneb.

Riigikaitsekomisjoni liikmed olid seisukohal, et kutsealuste tervisliku seisundi parendamiseks on põhjendamatult vähe tähelepanu pööratud kehalise kasvatuse osatähtsusele koolides, aga ka riigikaitseõpetuse rollile noorte kaitsetahte kujundamisel. Oma seisukohti selgitasid istungile kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kaitseminister Jaak Aaviksoo. Lukase sõnul on kehalise kasvatuse tundides tagatud miinimumkoormus, tähelepanu tuleks pöörata aga koolivälisele sportlikule tegevusele ja õpilaste eluviisidele. Haridus- ja teadusminister toonitas motivatsioonisüsteemi olulisuse tõhustamist. Näitena tõi ta „Noore lõvisüdame” tunnustusmärkide süsteemi, mis motiveeriks lapsi kehalisi võimeid arendama. Koostöös kultuuriministeeriumiga tuleb leida võimalus kaasata rohkem lapsi koolivälisesse sportlikku tegevusse. Samas tõdes Lukas, et tänapäevane elukorraldus perekonniti aktiivset sporti ei soosi. Rohkem oleks vaja toetada ja luua koolide juurde spordiklubisid.

Aaviksoo rõhutas, et meie vabas ühiskonnas on inimese vabadus oluliselt kõrgemale seatud paradigmaatilistest kollektiivsetest huvidest. Ta märkis, et puuduvad objektiivsed näitajad selleks, et tõestada, et meie laste tervis on tänapäeval oluliselt kehvem kui 20 aastat tagasi ning selget põhjust häirekella lüüa pole. Kaitseminister selgitas, et kuigi meil kehtivad vanad kaitseväe teenistuse standardid tuleks meie kaitseväe suutlikkust mõista laiemalt: nt ei lähe ka kaitseväes paljudes valdkondades vaja füüsiliselt väga võimekaid noormehi.

Riigikaitsekomisjoni liige Jaak Salumets rõhutas, et on viimane aeg hakata ka reaalselt ja kvaliteetselt  läbi viima kehalise kasvatuse tunde koolides, sest elutõde nõuab vaimu ja füüsilisuse tasakaalu valitsemist.

Riigikaitsekomisjon eesotsas komisjoni esimehe Mati Raidmaga nägi nende probleemide lähendamisel nii haridus- ja teadusministeeriumil kui kaitseministeeriumil olulist rolli ning tegi ettepaneku nimetatud ministeeriumide vaheliseks tihedamaks koostööks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside