Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lähikuudel tuleb langetada otsus missioonide tegevuse pikendamise kohta.

Riigikaitsekomisjoni tänasel istungil Eesti missioonide tegevusest kõnelenud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts hindas Eesti kaitseväeüksuse tegevust Iraagis möödunud valimiste ajal väga efektiivseks ja nende prestiiži kohapeal kõrgeks. Kõutsi kinnitusel oli Eesti kaitseväe üksuse osalus lõhkeaine peidikute leidmisel väga suur.

Tänast komisjoni istungit juhtinud riigikaitsekomisjoni aseesimehe Trivimi Velliste sõnul peab Riigikogu lähikuudel langetama otsuse, kas pikendada Eesti missiooni Iraagis, mille volitused kestavad kuni 20. juunini 2005. Eesti missiooni tulevik sõltub Velliste ja Kõutsi hinnangul paljuski sellest, missuguseks kujuneb Iraagi poliitiline tulevik ja millise hoiaku võtab võõrvägede küsimuses Iraagi tulevane valitsus.

Velliste avaldas lootust, et otsus Eestis missiooni jätkamise kohta suudetakse hoida lahus Eesti sisepoliitikast ja alanud valimisvõitlusest.

Afganistanis on Eestil plaanis oma missiooni suurendada, mis tuleneb Riigikogu poolt käesoleva aasta 12. jaanuaril vastu võetud otsusest. Selle otsuse kohaselt pikendatakse Eesti kaitseväe üksuste missiooni Afganistanis 20 kuu võrra ja suurendatakse Eesti üksuse isikkoosseisu kuni 25. kaitseväelaseni. Kõutsi hinnangul on otstarbekas saata Afganistani eraldi jalaväerühm.

Kosovos, nagu osutas Kõuts, kavatseb Taani pataljon oma isikkoosseisu vähendada, mille tulemusel võib lõppeda ka Eesti kompanii missioon. Esialgu kõnelused Taaniga sel teemal jätkuvad.

Komisjonis oli kõne all seegi, et siiani puudub Eestis toimiv kaitseväekalmistu. Kuna senine Tallinna Siselinnakalmistul paiknev kaitseväe kalmistu on lõplikult korrastamata, ei pea Kõuts võimalikuks sinna kaitseväelasi matta. Praegu kaalub Kaitsejõudude peastaap võimalust luua kaitseväe kalmistu Saku vallas loodava uue kalmistu territooriumil. Kõuts põhjendas seda asjaoluga, et Sakku planeeritakse ka uut sõjaväelinnakut.

Komisjonis oli kõne all ka uue Kaitseväe korralduse seaduse väljatöötamine, mille puudumine takistab oluliselt kaitseväe tegevust. Kõuts osutas, et kaitsejõudude peastaabil pole siiani olemas ka oma põhimäärust, mis tekitab segadust käsuliinis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside