Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon arutas oma tänasel istungil rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ( 1275 SE) eelnõu. Eelnõu vastuvõtmine seadusena aitab oluliselt kaasa integreerumisprotsessile NATO-ga. Eelnõu suurendab oluliselt kaitseministri rolli rahvusvahelises sõjalises koostöös ja annab Vabariigi Presidendile täiendavaid õigusi.

Seaduse eesmärk on sätestada Eesti Vabariigi järjest ulatuslikuma rahvusvahelise sõjalise koostöö tingimustes olulisemate sõjalise koostöö vormide toimumise õiguslik raamistik. Käesoleval ajal kehtiv õiguslik regulatsioon, ei ole enam piisav ja jääb üldsõnaliseks. Teatud rahvusvahelise sõjalise koostöö vorme (välisriikide relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumil viibimine) olemasolevates seadustes ei puuduta.

Seaduse eelnõus on käsitletud viit liiki rahvusvahelise sõjalise koostöö vorme:

1) Rahvusvahelised sõjalised operatsioonid.
2) Sõjalised õppused
3) Välisriikide relvajõudude viibimine Eestis ühiseesmärkide saavutamise nimel.
4) Rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse tunnustamist ja nende tegevuses osalemist.
5) Sõjaliste ühisprojektide arendamist koos välisriikidega.

Riigikaitsekomisjoni on seisukohal, et seaduse eelnõu tuleb saata esimesele lugemisele muudetud kujul. Riigikaitsekomisjon teeb Riigikogule ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada ning IX Riigikogu võiks võtta selle eelnõu seadusena vastu.

Tiit Tammsaar
Riigikaitsekomisjoni esimees

Tagasiside