Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE). Eelnõu on täiskogus 8. aprillil. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

„Eelnõu teeb kaitseväeteenistuse korralduses ajateenijaid puudutavad osa selgemaks ja konkreetsemaks,“ kinnitas riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.

Eelnõu eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lisaks lühendab eelnõu asendusteenistuse kestust ja võrdsustab selle ajateenistuse kestusega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule.

Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu poolt  21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside