Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon oli väljasõiduistungil Lõuna-Eestis. 

Riigikogu riigikaitsekomisjoni kohtumisel Rõuge vallavolikogu esimehe Jaak Pächteri ja vallavanema Kalvi Kõvaga jõuti ühisele arusaamisele, et pingutusi Nursipalu harjutusväljaku väljaehitamiseks tuleb jätkata. Kohtumisel osalesid Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni ülem kapten Eero Rebo ja Kaitseväe Võru Lahingukooli ülem kapten Veljo Raide.

Vallaelanike vastuseisu ületamiseks Nursipalu harjutusväljaku väljaehitamiseks tuleks valla esindajate sõnul leida mõlemaid pooli rahuldav konstruktiivne lahendus, kus oleksid esindatud ka valla elanike huvid. Kõne all oli võimalus, et plaanitav kaitseväelaste elamu ehitataks Rõugesse, mis suurendaks kohalikku maksubaasi. Samuti tuleks valla esindajate sõnul korrastada harjutusväljakuga seotud teed ja jõuda eramaal paiknevate teede osas kokkuleppele maaomanikega.

Samas nõupidamisel tõdeti, et valla ja kaitseväe vahel on saavutatud hea kontakt ja et kõik eeldused lahenduste leidmiseks on olemas. Kapten Rebo ja kapten Raide kinnitusel on nad korduvalt kohalike elanikega kohtunud ning Nursipalu õppeväljakuga seonduvaid küsimusi põhjalikult selgitanud. Rebo sõnul väheneks peale õppeväljaku väljaehitamist müratase, suureneks harjutusväljaku ohutus ning täidetud saaksid loodushoiu nõuded. Rebo kinnitusel on harjutusväljaku väljaehitamine hädavajalik, sest vastasel juhul puuduks nii pataljonil kui ka lahingukoolil võimalus treenida lahinglaskmist.

Vallavalitsuse esindajad lubasid hea seista selle eest, et lähiaegadel algatatakse selle ala osaplaneering. Riigikaitsekomisjon toetab omalt poolt ettepanekut, et planeeringu tegemisele aitab kaasa riik. Samuti toetab komisjon mõtet, et kaitseministeerium ehitab kaitseväelastele mõeldud elamud Rõugesse. Komisjoni hinnangul oleks see kaitseväelastele igati sobiv elukeskkond, mis lisaks suurendas otsest sidet valla ja kaitseväe vahel.

Riigikaitsekomisjon tutvus ka Kuperjanovi Üksik-jalaväe pataljoniga ja tõdes, et sellest on saanud kaasaegne ja heakorrastatud kaitseväe üksus. Valminud on mitmed uued hooned, välja on ehitatud teed ja kommunikatsioonid. Kokku moodustavad Kuperjanovi Üksik-jalaväe pataljonisse tehtud investeeringud sel aastal 87 miljoni krooni. Samas suurusjärgus on kavas investeerida ka kahel järgnevall aastal.

Täna ja eile toimunud kohtumistel osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning komisjoni liikmed Margus Hanson, Rein Randver ja Siiri Sisask. Komisjon arutab Nursipalu harjutusväljakuga ja muid kaitseväega seonduvaid küsimusi edasi veel sel aastal oma korralistel istungitel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside