Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjon kohtus teisipäeval välismissioonidel vigastada saanud kaitseväelastega ja tutvus taastusravi võimalustega Ida-Tallinna Keskhaiglas. Kohtumisel kaitseväelaste ja taastusravi meditsiinipersonaliga osalesid ka kaitseminister Jaak Aaviksoo, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul tuleb kõigil mõista kõrget vastutust nende meeste ja naiste ees, kes on otsustanud teenida Eesti riiki erinevates maailma kriisikolletes. Eriti siis, kui teenistusülesannete täitmine on kaasa toonud inimliku traagika – hukkumise või vigastada saamise, on riigi kohus olla maksimaalselt toeks. 

“Soovin tunnustada Ida-Tallinna Keskhaigla jõupingutusi, kergendamaks vigastada saanud kaitseväelaste naasmist tavaellu. Nägin head meeskonnatööd ja motivatsiooni. Koostöös patsientidega püütakse luua parimad tingimused vigastatud kaitseväelaste taastusraviks. Eeltoodu annab alust loota, et tulevikus võiksid meie kaitseväelased saada kogu taastusraviteenuse Eestis,” ütles Raidma.

Kohtumisel vigastatud kaitseväelastega pakkus riigikaitsekomisjon aktiivsemat omavahelist suhtlemist, arutamaks ja otsimaks üheskoos võimalusi tekkivate probleemide lahendamiseks. Heaks näiteks on komisjoni hinnangul Riigikogus kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud sotsiaalsete garantiide täiendamine 2008 aastal, kus komisjonil oli tihe koostöö ministeeriumi ja kaitseväe kõrval ka vigastatud kaitseväelastega. Samuti räägiti kaitseväelaste endi aktiivse tegevuse võimalustest ja Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingust.
 
2008. aasta oktoobris sõlmisid kaitsevägi ja Ida-Tallinn Keskhaigla raamlepingu vigastada saanud kaitseväelaste taastusraviks. Haigla taastusravi meeskonda kuuluvad erinevate erialaoskustega spetsialistid: taastusarst, õde, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja, logopeed, massöör. Kaitseväelaste ravil teeb haigla lisaks kaitseministeeriumile ja kaitseväele tihedat koostööd ka Suurbritannia ja USA meditsiinikeskustega, kus samuti meie kaitseväelasi ravitakse. Hetkel on haiglas ravil 15 kaitseväelast. Samuti on Kaitseväe Tervisekeskuse juurde moodustatud sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse sektsioon, mis vigastatud kaitseväelaste ravimist ja toetamist koordineerib.
 
Lisainformatsioon Mati Raidma  5074112
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside