Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjon toetas üksmeelselt Iraagi missiooni pikendava eelnõu saatmist esimesele lugemisele ja esimese lugemise lõpetamist. Riigikogu otsuse Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis eelnõu (1052 OE) on täiskogus 12. detsembril. Eelnõu teise lugemise on riigikaitsekomisjon kavandanud 19. detsembrile.

 
Eelnõuga pikendatakse 40 kaitseväelastest koosneva missiooni mandaati alates 2007. aasta 1. jaanuarist veel kuni ühe aasta võrra.

Algne otsus Eesti kaitseväe kasutamiseks Iraagis pärineb 7. maist 2003, kui Riigikogu võttis vastu otsuse kasutada Eesti kaitseväe üksusi isikkoosseisuga kuni 55 kaitseväelast konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis. Tulenevalt nimetatud otsusest alustasid 20. juunil 2003. missiooni Iraagis 32-liikmeline kergjalaväerühm ESTPLA-7 ning 11-liikmeline transpordilennukite kaubakäitlusmeeskond CT-1. Lisaks missiooniüksustele on Iraagis teeninud ka Eesti staabiohvitserid. 2005. aasta 7. detsembril pikendas Riigikogu missiooni kestvust kuni 31. detsembrini 2006.

Mitmerahvuseliste koalitsioonijõudude (MNF-I) ülesanne on koostöös Iraagi valitsusega tagada turvaline keskkond ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1546 sätestatud poliitilise protsessi lõpule viimiseks. Selleks viiakse läbi kohalike äärmuslaste ja välisterroristide vastaseid operatsioone ning organiseeritakse, õpetatakse välja ja varustatakse vajalike vahenditega Iraagi julgeolekujõude. Samuti reguleerib mitmerahvuseliste relvajõudude tegevust Iraagis äsja 2006. aasta 28. novembril vastuvõetud ÜRO JN resolutsioon nr 1723, mille punkti 1 kohaselt kehtib mitmerahvuseliste relvajõudude mandaat 2007. aasta 31. detsembrini.

Hetkeseisuga viibivad julgeolekutagamismissioonil Iraagis 34-liikmeline kergejalaväerühm ESTPLA-13 ja 4 staabiohvitseri rahvusvahelise koalitsiooni ning 2 staabiohvitseri Iraagis paikneva NATO väljaõppemissiooni NTM-I koosseisus. Varem Eesti poolt missioonile Iraaki lähetatud transpordilennukite kaubakäitlusmeeskond lõpetas missiooni 2004. detsembris.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside