Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon arutas oma 14.04.2008 istungil kutsealuste ja ajateenijate tervisliku seisundiga seonduvat. Komisjoni istungile olid kutsutud kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja major Madis Kraav ja tervishoiu büroo juhataja Mari-Ann Lõõnik, Kaitseressursside Ameti arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakonna juhataja doktor Marit Õun ning kaitseväe peaarst major Indrek Parts.

Külalised andsid ülevaate kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsevatest arstlikest komisjonidest ning kutsealuste ja ajateenijate tervislikust seisundist.

Kutsealuste tervislik seisund tekitab riigikaitsekomisjonile jätkuvat muret. Ajavahemikul 01.12.2006 kuni 01.12.2007 läbis arstliku komisjoni üle kümne tuhande kutsealuse, neist vaid 23% olid  tervisliku seisundi poolest  tegevteenistuseks kõlblikud ning 13%  tegevteenistuseks kõlblikud piirangutega. Tegevteenistuseks mittekõlblike osakaal oli 30 % arstliku komisjoni läbinutest ning ajutiselt mittekõlblikke oli 34 % . 

Ajateenistuses olles arvatakse erinevatel meditsiinilistel põhjustel reservi 7-9% ajateenijatest. Peamisteks põhjusteks on luu-lihaskonna haigused ja psüühikaga seotud probleemid. Paljudel ajateenistusse asunud noormeestel  on nõrk füüsiline ettevalmistus ja  kohanemisraskused ajateenistusega. Eeltoodust lähtuvalt peaks nii kool kui ka kodu pöörama rohkem tähelepanu noorte vaimsele ja füüsilisele arengule  ning tõstma kehalise aktiivsuse ja kehalise kasvatuse tundide efektiivsust ja osakaalu.

Ülaltoodud statistika peaks märksa rohkem huvitama haridus- ja sotsiaalvaldkonna vastavaid ametkondi kui seni. Küsimus pole mitte ainult Eesti kaitsevõimes vaid laiemalt noorsoo tervises.

Riigikaitsekomisjonil on kavas koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga ning kaitseministeeriumiga kutsealuste ja ajateenijate tervisliku seisundi teemat jätkuvalt käsitleda, et üheskoos leida võimalikke lahendusi.

Täiendav informatsioon: riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, tel 50 74 112

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside