Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Miinisadamat külastanud riigikaitsekomisjon tõdes, et sadamas on alustatud kaide remonti ja valminud on uus vahtkonnahoone. Lõplikult peaks kaks remonditavat kaid valmima tuleva aasta juuliks. Tööde käiku ja sadama perspektiive tutvustas komisjonile merebaasi ülem leitnant Rain Terras. Pärast remonti vastab sadam ta kinnitusel NATO sadamatele esitatavatel nõuetele ning edaspidi on sadamasse ka NATO laevu oodata.

Terras rõhutas koostöö vajadust Tallinna linnaga ja kinnitas, et hetkel on mereväebaasi ja Tallinna suhted kõige paremad. Sadam peaks ta sõnul olema tulevikus tunduvalt avatum ja tutvustada linnakodanikele mereväega seotud tegevusi.

Külastati ka baasis asuvat Mereväe Väljaõppe- ja Arenduskeskust, mida tutvustas keskuse ülem leitnant Liivo Laanetu. Kohtumisel tõstatus probleem, et täna välisriikides (Rootsis, Saksamaal, Taanis, Soomes, USAs jm) väljaõppe saanud osade mereväe ohvitseride haridustase ei vasta nendele nõuetele, mida sätestab kaitseväeteenistuse seadus. Sellest tulenevalt võib merevägi kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud üleminekuperioodi lõpul 2008. aasta 1. septembrist jääda ilma osadest ohvitseridest. Riigikaitsekomisjon avaldas valmidust selle küsimusega tegeleda.

Tutvuti samuti staabi- ja toetuslaeva Admiral Pitkaga. Laeva tegevusest, sh osalemisest NATO kiirreageerimisjõudude koosesisus andis ülevaate vanemleitnant Jüri Saska, kes tõstis esile mitmed teemad, millega tuleks edasi liikuda. Eelkõige on need laeva ja meeskonna varustuse, laeva edasise täiustamise ning meeskonna väljaõppega seotud küsimused.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside