Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Riigikaitsekomisjoni delegatsioon külastas eile, 26.novembril Iraagi-visiidi käigus Eesti jalaväerühma Estpla-17 ja kohtus rühma vastutusalal elavate kohalike liidrite ja hõimujuhtidega.

Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liikmed Tarmo Kõuts, Kalvi Kõva ja Lauri Laasi külastasid Bagdadist põhja pool asuvat Bassami eelposti, kust rühm viib läbi enamiku operatsioonidest. USA Rahvusvahelise Bagdadi Diviisi 2. jalaväebrigaadi 2-14 pataljoni juhtkond andis riigikogu liikmetele ülevaate olukorrast ja arengutest brigaadi ja Eesti jalaväerühma vastutusalal ning brigaadi poolt toetatavatest tsiviilprojektidest.
 
„Meie kaitseväelaste poolt tehtav on kõrgelt tunnustatud nii meie koalitsioonipartnerite kui kohaliku kogukonna liidrite poolt. Vestlusest kohaliku omavalitsuse juhi Faysal Abbas Al Tamimi ja hõimuliidritega jäi kõlama austus ja tänu Eesti kaitseväelastele. Seda ka praeguses uuenenud situatsioonis, kus julgeolekuprobleemide taandumisel on suurenenud võimalused toetada kohalikku elanikkonda. Tänane tegevuste raskuskese üha enamates Iraagi provintsides on suundumas elutähtsate struktuuride taastamisele,” ütles Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma.
 
Hõimujuht šeik Ibrahim Khalil Khalafi sõnul on julgeolekuolukord Bassami külas ja ümbruskonnas tänu USA ja Eesti kaitseväelastele tunduvalt paranenud ning ei kujuta enam suurimat probleemi, millest ka kogukonna tänu. „Tänane põletavaim probleem on elementaarse elukeskkonna taastamine, koalitsioonivägede kohalolek ja toetus on selles faasis veel vajalik,” ütles šeik Ibrahim.
 
Riigikokku on jõudmas eelnõu Eesti kaitseväelaste kohaloleku pikendamiseks Iraagis ühe aasta võrra. „Kuuldu ja nähtu, eriti otsekontaktid, täiendavad oluliselt informatsiooni arengutest Iraagis ja muudab ka otsustamisprotsessi riigikogus sisukamaks,” lausus Raidma.
 
Estpla-17 teenib Iraagis alates juuli algusest. Viie teenistuskuu jooksul on Estpla-17 läbi viinud üle seitsmekümne patrull- ja läbiotsimisoperatsiooni, sealhulgas Iraagi armee ja politsei üksustega. Rühm on konfiskeerinud käsitulirelvi ja isevalmistatud lõhkekehade tegemiseks vajalikke komponente.
 
34-liikmeline kergejalaväerühm on ette valmistatud läbi viima jalgsi- ning motoriseeritud patrulle, läbiotsimisi, konvoide saatmist ja objektide valvet.
 
Eesti kaitseväelased viivad läbi operatsioone koostöös Ameerika Ühendriikide üksuste ning Iraagi julgeolekujõududega. Estpla-17 kuulub USA Rahvusvahelise Bagdadi diviisi 2. jalaväebrigaadi soomusjalaväepataljoni 2-14 koosseisu. Eesti on andnud oma missiooniüksuse operatiivjuhtimise üle Ameerika Ühendriikide relvajõudude Keskregiooni väejuhatusele CENTCOM.
 
Eesti kaitsevägi osaleb operatsioonil Iraagi Vabadus alates 2003. aasta juunist.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside