Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu konverentsisaalis toimus 1. ja 2. märtsil Moldova parlamendi riigikaitse- ja sisejulgeoleku komisjoni delegatsioonile seminar, mille eesmärgiks oli tugevdada parlamentaarse järelevalve võimekust Moldovas. Seminaril Tallinnas osalesid Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea, aseesimees Mihai Godea ja komisjoni teised liikmed ning ametnikud.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul kasvab Moldova riigiinstitutsioonides ja ametiasutuses nõudmine Eesti kogemuste ja oskusteadmiste järele. „Meil on hea meel, et saame aidata kaasa Moldova parlamendi ja selle komisjonide töö tõhustamisele. Toimiv ja tasakaalus võimujaotus parlamentaarse ja täidesaatva võimu vahel on konsolideeritud demokraatia oluline osis,“ ütles Raidma. Eesti kogemuse ja oskusteabe jagamine Euroopa Liiduga lõimumisele orienteeritud riikidele on äärmiselt vajalik nii sihtriigile kui ka doonorile endale.
 
„Moldaaviale, kes püüdleb samuti Euroopa ühtsesse perre, on Eesti kogemus erilise väärtusega,“ sõnas Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea.
 
Seminaril tutvustasid Riigikogu liikmed ja Riigikogu kantselei ametnikud Eesti parlamentaarset korda, selle toimimise põhimõtteid ja tavasid, andes muuhulgas ülevaate riigikaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tegevusest. Eesti kogemust jagasid lisaks Raidmale ka Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Jaanus Rahumägi, Enn Eesmaa ja Nelli Privalova. Eesti-Moldova parlamendirühma esimees Urmas Klaas andis seminari väliskülalistele lõuna. Seminari raames külastasid Moldova parlamendiliikmed ka siseministeeriumi, kus tutvusid ministeeriumi, kaitsepolitsei ning politsei- ja piirivalveameti ülesehituse ja töökorraldusega. Seminaril osalesid ka julgeolekusektori kodanikeühenduste esindajad Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest ning Eesti NATO Ühingust.
 
Seminari „Parlamentaarse järelevalve tugevdamine Moldovas Eesti kogemuse näitel“ korraldasid koostöös riigikaitsekomisjon ja Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskus (DCAF) ning kaasrahastasid Riigikogu, Tšehhi Vabariigi välisministeerium ja DCAF. Vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava strateegiale 2006-2010 on Moldova üks Eesti arengukoostöö neljast prioriteetsest partnerriigist. Prioriteetsed valdkonnad Moldova toetamisel on hea valitsemistava ja demokraatia arendamine ning haridussektori, majandusarengu ja keskkonnasäästliku arengu toetamine.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside