Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu riigikaitseseaduse muudatuse, mis suurendab riigikaitsekomisjoni seisukoha mõju olukorras, kus Riigikogu antud üldise mandaadi raames saadetakse Kaitseväe tegevväelaseid rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile.

Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse (182 SE) järgi annab valitsus Riigikogu otsuse alusel Kaitseväele korralduse alustada osalemist või lõpetada osalemine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, võttes seejuures arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Korraldus tehakse viivitamatult teatavaks presidendile, Riigikogu juhatusele ja riigikaitsekomisjoni esimehele.

Riigikogus hääletas seaduse vastuvõtmise poolt 75 ja vastu oli 8 saadikut.

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et otsuse langetamisel ei pea valitsus mitte ainult ära kuulama riigikaitsekomisjoni arvamust, vaid selle arvamuse ka oma otsuse langetamisel arvesse võtma.

Riigikaitseseaduse muudatus näeb ka ette, et üldmandaadi alusel konkreetsel operatsioonil osalemise otsust ei langeta kaitseminister kooskõlastatult välisministriga, vaid kogu valitsus.

Riigikaitseseaduse muudatus on seotud Riigikogu otsusega „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ (135 OE), mille vastuvõtmise poolt hääletas 62, vastu oli 8 saadikut ja erapooletuks jäi 1 saadik.

Mihkelsoni sõnul on Riigikogu roll määratleda tegevväelaste piirarv, keda on võimalik vajaduse korral saata kiiresti sõjalisele operatsioonile. Selline piirarvu seadmine annab tema sõnul valitsusele paindlikuma lähenemisvõimaluse.

Tänase otsuse kohaselt võib Kaitsevägi vajaduse korral saata selle aasta jooksul kuni 50 tegevväelast osalema NATO või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside