Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu muutis kaitseväeteenistuse seaduses kaitseväekohuslastele dokumentide kättetoimetamise senise paberikandjal saamise asemel järgmisest aastast elektrooniliseks.

Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse (324 SE) alusel toimetatakse kaitseväekohustuslase kohta tehtud otsused ja muud dokumendid kaitseväekohustuslasele üldjuhul kätte elektrooniliselt Eesti teabevärava teenuse kaudu ja saadetakse elektronposti aadressil [email protected].

Kaitseväekohustuslane võib taotleda dokumentide kättetoimetamist muul elektronposti aadressil või lihtkirjaga, esitades selleks vajalikud kontaktandmed. Lisaks võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga, väljastusteatega tähtkirjaga või muul haldusmenetluse seaduses ettenähtud viisil.

Elektrooniliselt saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks 30 päeva möödumisel dokumendi kättesaadavaks tegemisest arvates ja lihtkirjaga või tähtkirjaga saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks 30 päeva möödumisel saatmisest arvates, kui pole tõendatud dokumendi varasem kättetoimetamine.

Kui dokumenti ei ole võimalik kätte toimetada elektrooniliselt, lihtkirjaga või tähtkirjaga, võib dokumendi koostanud ametiasutus selle avaldada võrguväljaandes „Ametlikud Teadaanded“.

Seaduse poolt hääletas 86 ja vastu oli 3 Riigikogu liiget. Erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside