Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel riigikaitsekomisjoni istungil andis kapten Tanel Rattiste ülevaate oma magistritöö „Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel“ tulemustest ning järeldustest. Samuti rääkisid Kaitseväe esindajad praegusest alkoholitarbimise ennetustööst Kaitseväes.

Kapten Tanel Rattiste tõi oma uuringu tulemuste põhjal välja, et tegevväelased kipuvad alkoholi jooma pigem harva, kuid kui juuakse, siis väga suurtes kogustes. Ta ütles, et uuringu auditist lähtuvalt 49,3 protsenti vastanutest on ületanud tervist ohustava alkoholitarbimise piiri. „Töö eesmärgiks oli peamiselt kaardistada just antud ajahetke seisu Kaitseväes, kuid kindlasti oleks tarvis teemat edasi uurida ja viia läbi pikaajalisemaid uuringuid, et teha veelgi põhjapanevamaid järeldusi,“ lisas kapten.

Riigikaitsekomisjoni aseesimehe Mart Helme sõnul on tegemist tõsise probleemiga ja vajab ühiskonnas senisest laiemat kõlapinda. „Peame jõudma missioonidel osalevate või sealt tulnud noorteni sõnumiga, et alkohol ei leevenda midagi,“ sõnas aseesimees. „On ülimalt tänuväärne, et Kaitsevägi tegeleb tegevväelaste seas rohkelt ennetustööga. Seda tuleks kindlasti veelgi süvendada, viia läbi üha rohkem uuringuid, et täpselt teada saada, mis on alkoholitarbimise taga ja kuidas seda vähendada nii tegevväelaste kui veteranide seas,“ lisas ta.

Komisjoni liikme Madis Millingu hinnangul ei ole alkoholitarbimine Kaitseväes suurem ega väiksem kui üleüldiselt Eesti ühiskonnas. „Tänases uuringus, mida meile tutvustati, pöörati tähelepanu just tegevväelaste alkoholikäitumisele nende vabal ajal,“ sõnas komisjoni liige. Milling nentis, et probleem on tõesti olemas, kuid alkoholitarbimist ei tuleks vaadata ainult Eesti Kaitseväe mastaabis, vaid meie riigis laiemalt. „Seejuures tegevväelased on kõrgendatud tähelepanu all ja mul on väga hea meel, et Kaitsevägi selle teemaga tegeleb,“ lisas komisjoni liige.

Magistritöö „Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel“ eesmärgiks oli kaardistada Eesti kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja võrrelda seda hetkeolukorraga Eestis. Lisaks analüüsida ja selgitada selle käitumise seoseid eelneva missioonikogemuse, tööalase pinge, emotsionaalse enesetunde ning kasutatavate toimetulekustrateegiate vahel.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside