Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon toetas tänasel istungil konsensuslikult otsuse eelnõu, mis lubab saata Kaitseväe kuni 50 tegevväelast aasta lõpuni Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks Prantsusmaa sõjalisele operatsioonile Barkhane Malis.

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on tegemist erakordselt olulise julgeolekupoliitilise otsusega, sest Prantsusmaa on tihedalt seotud Eesti julgeolekuga. „Prantslased panustavad julgeoleku tagamisse Balti regioonis ja see oleks meie võimalus toetada omakorda prantslasi,“  ütles Hanso. „Mali operatsioonil osalemisega näitame, et Eesti ei ole mitte ainult julgeoleku tarbija, vaid panustab ka ise rahu tagamisse.“

Kui Riigikogu annab operatsioonile Barkhane mandaadi, panustaks Kaitsevägi operatsioonile Malis mehhaniseeritud jalaväerühma, rahvusliku toetuselemendi ja staabiohvitseridega.

Hanso sõnul saab sellest Kaitseväe hetkel suurim välismissioon, mille põhiline eesmärk on terrorismivastane tegevus. Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Saheli regioonis, eesmärgiga stabiliseerida olukorda piirkonnas. Ühtlasi toetab operatsioon Barkhane ÜRO rahuvalve missiooni ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni stabiilsuse tagamisel Malis.

Hetkel on Eesti Malisse saatnud neli tegevväelast Euroopa Liidu väljaõppemissioonile EUTM ja kolm tegevväelast ÜRO rahuvalvemissioonile MINUSMA. Nimetatud operatsioonid on eraldiseisvad operatsioonist Barkhane, kuid täiendavad üksteist ja koordineerivad tegevusi.

Prantsusmaa esitas Eestile ametliku kutse osaleda Prantsusmaa operatsioonis Barkhane Mali Vabariigis jaanuaris. Riigikogul on kavas arutada Kaitseväele mandaadi andmist 11. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside