Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon kuulas täna ära Eesti seisukohad kavandatava Euroopa relvadirektiivi muudatuste kohta ja toetas neid konsensuslikult.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et valitsuse kujundatud seisukohad peegeldavad ühiskonna ja huvigruppide seisukohti. Samuti on arvestatud komisjoni liikmete esitatud ettepanekutega.

Komisjon juhtis tähelepanu, et direktiivi esitatud kujul rakendamine tekitaks probleeme eelkõige kaitseliitlaste ja reservis olevate isikute, aga ka jahimeeste ja laskespordi harrastajate osas, kelle tulirelvad on tsiviilregistris ja kes kasutavad neid ka laskeoskuste parandamiseks.

Mihkelsoni sõnul on nende inimeste laskeoskus riigikaitse seisukohast oluline ning selle taset saab tõsta või hoida vaid pidevalt harjutades. Ta juhtis tähelepanu, et reservis olevatel isikutel on laskeoskuse arendamise võimalus vaid õppekogunemistel osaledes. „Direktiivi muudatus kahjustaks otseselt Eesti reservarmeel põhinevat kaitsevõimet,“ ütles Mihkelson.

Direktiivi muudatuse eelnõu ei puuduta Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistris olevaid relvi.

Komisjon toetab Eesti seisukohta, et relvaloa väljastamisel tuleb Euroopas kehtestada ühtsed tervisenõuded, mis praegu riigiti erinevad või puuduvad üldse. Samuti toetatakse ebaseaduslikku relvakaubanduse tõkestamist ja infovahetust, mis võimaldab ka piiriüleselt saada teada kui mõni liikmesriik on keeldunud inimesele relvaloa väljastamisest.

Riigikaitsekomisjon ei toeta püstolite lugemist poolautomaatsete tulirelvade hulka, sest sellisel juhul kaasneb intensiivsem tsiviilkäibes lubatud püstolite omanike õiguste piiramine, mis võtab neilt ära õiguse kaitsta ennast, pereliikmeid ning vara vahetu või vahetult eelseisva õigusvastase ründe eest. „Selliste püstolite ärakeelamine ei annaks soovitud tulemust, sest see puudutab eelkõige seaduskuulekaid isikuid,“ ütles Mihkelson.

Eesti ei toeta direktiiviga kavandatavat võimalust piirata relvade kollektsioneerimist. Direktiivi muutmise eelnõus nähakse ette, et kollektsionääride valduses olevate deaktiveeritud tulirelvi tuleb täiendavalt deaktiveerida, millega kaasnevad täiendavad kulutused.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside