Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon kuulas täna ära kaitseministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi ülevaate riigikaitseõpetusest Eesti koolides ja avaldas teotust eesmärgile jõuda 2018. aastaks olukorrani, kus kõigis Eesti gümnaasiumites on valikaineks riigikaitseõpetus.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et riigikaitseõpetus on leidnud kindla koha Eesti koolides ning riigi ülesanne on selle valikaine läbiviimist vajalike investeeringutega toetada.

Mihkelson ütles, et vabatahtlik riigikaitseõpetus koolides loob meie noorte seas hea ettekujutuse Eesti riigikaitse põhimõtetest, kodanikukaitse alustõdedest ja kasvatab isamaalist vaimu ning valmisolekut Eestit kaitsta.

Komisjoni liikme ja kunagise riigikaitseõpetaja Madis Millingu sõnul on riigikaitseõpetuse populaarsus noorte hulgas võrreldes algaastatega plahvatuslikult kasvanud. Selle põhjuseks tõi Milling paljude riigikaitseõpetajate entusiasmi ning õppeprotsessi mitmekesisuse.

Riigikaitseõpetuse tänaste kitsaskohtadena näeb komisjon puudust korralikest vormirõivastest ja varustusest välilaagrite jaoks. Samuti rõhutati, et eriti välilaagrite läbiviimine tuleb võimalikult varakult kokku leppida Kaitseväe või Kaitseliidu instruktoritega. Kaitseministeeriumi esindaja kinnitusel on siin lahendused väljatöötamisel ning juba peagi peaks riigikaitseõpetuse välilaagriteks tellitama piisav hulk vormirõivastust ja varustust.

Rääkides riigikaitseõpetuse eesmärkides toodi esile Kaitseväe ja Kaitseliidu toetuse tähtsus ja jätkusuutlikkus õpetada riigikaitseõpetust gümnaasiumis valikainena. Eesmärk on jõuda valikainena 2018. aastaks kõikide Eesti gümnaasiumite õppekavasse ja hõlmata umbes 8000 11. klasside õpilast.

Täna õpib riigikaitset ligi 5000 õpilast 150 koolis, millest 24 on vene õppekeelega koolid. Riigikaitset õpetab 120 õpetajat. Koolide arv on aasta-aastalt kasvanud. Kaitsevaldkonna kulud riigikaitseõpetuse toetuseks ulatuvad tänavu miljoni euroni.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside