Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon kiitis heaks raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja perspektiivid” lõppjäreldused ja esitas valitsusele omapoolsed soovitused.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul oli komisjon sügisel raportit algatades väga ettenägelik, sest NATO Varssavi tippkohtumise eel on heidutus Läänemere piirkonnas alliansis väga aktuaalne teema. „Me osundame olulistele võimelünkadele Läänemerel ja päris mitmedki viited meie raportist on täna liitlaste ees otsustamisel,“ ütles Mihkelson.

Tema sõnul on alliansis tänaseks saavutatud põhimõtteline kokkulepe, et liitlasvägede hulk Balti riikides ja Poolas hakkab suurenema. „Samas tuleb silmas pidada, et NATO Varssavi tippkohtumine on vaid üks vahetähis alliansi heidutusvõime tõstmisel erinevate ohtude tõrjumisel,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson rõhutas, et riigikaitse on parteideülene teema ja seetõttu esitas komisjon kõik raporti lõppjäreldused ja soovitused konsensuslikult.

Riigikaitsekomisjon märgib oma raporti lõppjäreldustes, et viimastel aastatel pingestunud julgeolekuolukorra tõttu Läänemere piirkonnas peab NATO kollektiivkaitset tõhustama. Samal ajal ei tohi unustada, et liitlassuhted toimivad kriisiolukorras ainult siis, kui Eesti suudab senisest rohkem tähtsustada iseseisvat kaitsevõimet.

Raport toetab muuhulgas adekvaatse õhukaitsesüsteemi loomist ja NATO alalist kohalolekut Läänemerel. Samuti sisaldavad raporti lõppjäreldused märget tuumaheidutuse kohta.

Riigikaitsekomisjoni koostatud raport on poliitiline dokument, milles sisalduvad soovitused valitsusele kaitsevaldkonna edasiste otsuste tegemiseks.

Raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja perspektiivid“ avalikustamine ja sellekohane arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena on kavandatud Riigikogu 8. juuni istungile. Ettekannetega esinevad riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitseminister Hannes Hanso ja SA Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside