Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon arutas tänasel istungil Riigikantselei merelise ressursi töörühma lõppraportit, mis näeb ette ühtset koordineerimist ja õppuste läbiviimist Läänemerel.  

Komisjoni esimehe Andres Metsoja sõnul tuleb militaar- ja tsiviilsüsteemi turvalisuse tagamisel vaadata alati koos. „Ametkonnad kipuvad istuma erinevatel toolidel ja ühisosa leida on üsna keeruline,“ tõdes Metsoja. „Tänane kohtumine oli vajalik eelkõige seetõttu, et ministrid saaksid selgitada oma vastutusvaldkonnas kavandatavaid muudatusi.“ Metsoja sõnul on seisukohtade ühtlustamine edasiliikumiseks ainuvõimalik lahendus.

Komisoni liige Johannes Kert rõhutas tuvastatud mereseirepildi edastamise olulisust NATOle. Tema sõnul vajame seda selleks, et NATO merejõud saaks meie toetuseks reageerida. „Eesti tänane olukord merekaitsega teeb Eestist paratamatult nõrgima lüli NATO ahelas,“ ütles Kert. „ Kuna me ei ole täna võimelised edastama NATOle tuvastatud mereseirepilti ei saa NATO ka õigeaegselt meie kaitseks reageerida. Lääne-Eesti saarte kaitsetus on probleemiks ka teistele Balti ja Läänemere äärsetele NATO ja Euroopa Liidu riikidele.“

Kerdi sõnul tuleb lõpetada merelise ressursi raiskamine ja ühendada riigi funktsioonide täitmine merel ühtseks laevastikuks. „Kõige efektiivsem võimalus oleks ühendada merelised ametkonnad mereväe koosseisu koos oma täna kasutuses olevate ressursside ja vahenditega, optimeerida võimekuste kasutamine ning arendamine ühtse juhtimise alla,“ ütles Kert ja lisas, et NATO liikmesriikides valdavalt nii ka tehakse.

Komisjonile jagasid selgitusi peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, siseminister Mart Helme ning Kaitseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad. Peaminister ütles valitsuse julgeolekukomisjoni arutelule viidates, et valitsus tähtsustab riigi julgeoleku ja turvalisuse tagamist merel. Selleks näeb riigi eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 ette lisaressurssi nii Siseministeeriumi kui Kaitseministeeriumi valitsemisala võimearenduseks.

Aastaks 2022 on kavas välja töötada ühtse operatiivjuhtimise korraldus, millega tagatakse Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti ning Veeteede Ameti laevade ja muude vahendite senisest tõhusam kasutus riigikaitse eesmärgil. See tähendab tulevikus ka ühilduvaid sidesüsteeme, ühist väljaõpet ning õppuseid.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside