Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigikaitsekomisjonis olid sel nädalal tähelepanu all Eesti inimeste kaitsetahtega seonduvad küsimused. Arutelude käigus tõdeti, et Venemaa üha kasvava läänevastase propaganda võtete vastu aitab laiapindne riigikaitse.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on riigi julgeoleku esmaseks alustalaks elanike kõrge kaitsetahe, mida toetab omakorda väga hästi läbimõeldud psühholoogiline kaitse ja strateegiline kommunikatsioon.

“Muutunud julgeolekukeskkonnas, kus näeme üha laienevat mõjutustegevust inforuumis, tuleb valitsusel senisest enam tähelepanu pöörata strateegilise kommunikatsiooni arendamisele ning samas ka psühholoogilise kaitse tähtsustamisele. Kuidagi ei saa rahul olla sellega, et siiani puudub meil ühtne situatsiooni- ning kommunikatsioonikeskus,” ütles Mihkelson.

Riigikogu riigikaitsekomisjon tutvus ka riigikaitset puudutava avaliku arvamuse uuringu tulemsutega, millest selgus, et Eesti inimesed peavad julgeolekutagatiseks nii kuulumist NATOsse kui ka iseseisva kaitsevõime arendamist.

Mihkelson avaldas heameelt, et Eesti inimeste kaitsetahe on viimasel ajal kasvanud. Ligi kaks kolmandikku Eesti inimestest on valmis ise osalema kaitsetegevuses ning seda kinnitas ka suurõppusest „Siil“ osavõtnute hulk ja meelsus. Komisjonile andis sellel nädalal esimese põhjalikuma ülevaate suurõppuse järeldustest Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.

Komisjonile andsid riigikaitse avaliku arvamuse uuringust ülevaate Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik Lauri Vahtre ja Turu-uuringute AS uurimisjuht Juhan Kivirähk. Ülevaate Eesti psühholoogilise kaitse plaanidest andis komisjonile valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Ilmar Raag.

Riigikaitsekomisjon avaldas toetust Ida-Viru Noorte Akadeemiale, kes viivad läbi projekti „Sinu riigi kaitse“, mille eesmärk on tõsta Eestis elavatele vene noorte huvi riigikaitse ja julgeoleku valdkonna vastu. Projekti eestvedajad tõid probleemina välja kasvava võõra ühiskonna väärtuste propageerimise ja kohaliku venekeeles meediaruumi subjektiivsuse.

Komisjoni liikmed tõdesid, et Eestis elavatele vene noortele suunatud riigikaitsealane koolitus ja informeerimine peab toimuma muu hulgas ka vene keeles ja selles tuleb rõhutada väärtuste kaitset.

Komisjon kavandab sügiseks väljasõiduistungi Ida-Virumaale.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside