Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon tutvusid ühisistungil Eesti julgeolekupoliitika uuendatud aluste eelnõuga, mis koondab endas Eesti julgeolekupoliitika põhimõtte ja eesmärgid, julgeolekukeskkonna kirjelduse ning üheksaks alleesmärgiks jagatud tegevussuunad.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on oluline paika panna julgeolekupoliitika aluste uuendamise ajaraamistus. Tema ettepanekul võiks see toimuda iga uue Riigikogu koosseisu ajal.

Samuti on Mihkelsoni sõnul vaja algatada dokumendi ülevaatamise protsess, mille kohaselt annab peaminister Riigikogule ülevaate julgeolekupoliitika aluste elluviimisest kaks korda koosseisu jooksul.

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser tõi positiivsena esile, et esmakordselt Riigikantselei koordineerimisel koostatav riigi julgeolekupoliitika alusdokument lähtub julgeoleku avarast käsitlusest ja annab raami Eesti riigi toimimiseks nii siseriiklike, regionaalsete kui ka ülemaailmsete ohtude ja väljakutsete puhul.

Mikseri sõnul peavad julgeolekupoliitika alused sõnastama põhisuuna riigi välis- ja kaitsepoliitika strateegiliste kavade koostamiseks ja võimaldama seadusandjal jälgida nende täitmist.

Komisjonide liikmed tõid esile aspektid, millele enne dokumendi kinnitamist pöörata täiendavalt tähelepanu. Nad esitavad järgmise nädala esmaspäevaks kirjalikult oma ettepanekud, mille alusel arutelud jätkuvad.

Dokumendi eelnõu tutvustasid töörühma juht Margus Kolga ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Kristjan Prikk.

Kehtivad julgeolekupoliitika alused kinnitas Riigikogu 2010. aastal.

Fotod istungist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside