Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon tutvus täna reservväelaste arvamusuuringu tulemustega ja veendus, et Eesti inimeste kaitsetahe on kõrge ning suhtumine reservõppekogunemisel osalemisse oli SIILil osalenute hulgas hea ja hinnangud õppusele valdavalt väga head või pigem head.

Turu-uuringute küsitlusele vastanutest kolmandik tuli õppusele SIIL hea meelega ning lisaks 39 protsenti vastas, et oli valmis kohustust täitma. 17 protsenti vastajatest oleks võimalusel jätnud õppusele tulemata ja vaid kaks protsenti vastajatest märkis, et tuli õppusele vastumeelselt.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson avaldas heameelt, et uuringu tulemused kinnitavad üldise kaitsetahte kõrget taset. Tema sõnul annab see kindlustunnet, et inimesed on ka ohu korral valmis oma kodumaad kaitsma.

Uuringu järgi on kõigist vastajatest kolmandik kodumaa kaitsmiseks kindlasti valmis ja veel 42 protsenti tõenäoliselt valmis. Kui kaitseväelaste hulgas on kindel kaitsetahe aasta-aastalt kasvanud 30 protsendini, siis kaitseliitlaste hulgas püsib kindel kaitsetahe 64-65 protsendi juures. Mihkelsoni meelest pole siin ka midagi üllatavat, sest kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon ning sellega liitunud on teinud teadliku valiku.

Suurõppuse SIIL puhul hinnati kõrgelt nii üksuse ühtekuuluvustunnet, oma üksuse sõjalisi oskusi ja koostöövõimet, korraldajate suhtumist õppustel osalejatesse kui ka korraldajate teadmiste ja oskuste taset. Kõik need küsimused pälvisid üle 80 protsendi kaitseväelaste ja kaitseliitlaste heakskiidu.

Rahule jäädi ka õppekogunemise emotsionaalse õhustikuga.

Etteheiteid tehti toitlustamise ja varustuse väljajagamise kohta. Kõige rohkem nurinat oli õppusel viibitud aja eest makstud toetuste pärast.

Eesti kaitseväe varustusega oli rahul 70 protsenti SIILil osalenud kaitseväelastest ja 87 protsenti kaitseliitlastest. Mihkelson rõhutas, et siin on toimunud viimastel aastatel oluline edasiminek. Riik investeerib pidevalt uude varustusse. Ainuüksi järgmisel aastal hangitakse 40 miljoni euro eest uut relvastust ja varustust, mille hulgas on nii laskemoona, pioneerivarustust kui ka riideid.

Kaitseväe suurõppusel SIIL osalenute hulgas läbi viidud uuringut tutvustasid komisjonile Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ja Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Vallo Toomet.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside