Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon arutas tänasel istungil integreeritud mereseirepildi ja muude sellega seotud võimekuste arendamist, et tugevdada seeläbi Eesti merejulgeolekut.

„Viimasel ajal on mereseire valdkonnas toimumas positiivsed muutused,“ tõdes komisjoni esimees Hannes Hanso. Tema sõnul ei ole mõistlik seni eksisteerinud olukord, kus Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) kogub mereseire pildi, ent Merevägi ei saa seda infot talle vajalikus formaadis.

„Peame riigi ressurssi paremini ära kasutama kui seni,“ ütles Hanso. „Riigiasutuste koostöö on siin hädavajalik.“

Kaitsevaldkonna esindajad selgitasid komisjonile, et aasta lõpuks valmib lahendus, mille abil saab Merevägi PPA-lt merepildi, mis vastab senisest paremini Mereväe vajadustele.

„Peatselt saame hakata oma merepilti ka NATO liitlastega tänasest efektiivsemalt jagama,“ lisas Hanso. „Ideaalis peaksime mereseires saavutama sarnase olukorra meie õhuseirepildiga – kogume kokku Eesti pildi, sellele lisandub Läti ning Leedu pilt, mis omakorda saab osaks terve NATO õhuseire pildi kokkupanemisel.“

Hanso sõnul kavatseb riigikaitsekomisjon ka tuleviks selle teemaga süsteemselt tegeleda.    

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert pidas positiivseks ametkondadevahelist koostööd, mida juhib Siseministeeriumi juurde moodustatud töögrupp. „Aasta lõpuks saavutatav mereseirepildi ühildatavus Eesti siseselt ja NATOga ei tohi jääda viimaseks jõupingutuseks antud valdkonnas,“ ütles Kert. „Mereseire pilti tuleb arendada ja täiustada jätkuvalt, sama kehtib ka Peipsi ja Lämmijärve kohta. Riigikaitsekomisjoni ülesanne on mitte lubada mereseire arendajatel väsida, nagu on juhtunud varasematel kordadel.“

Merejulgeolekualastest tegevustest ja plaanidest andsid komisjonile ülevaate Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Meelis Oidsalu, Kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel ning Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside