Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjon ei toetanud muudatusettepanekut, mis pikendanuks Iraagi missiooni tähtaega vaid poole aasta võrra.

Riigikaitsekomisjon ei toetanud Eesti Reformierakonna, Keskerakonna ja Rahvaliidu fraktsiooni algatatud muudatusettepanekut, mille kohaselt oleks Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaega Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis pikendatud vaid poole aasta võrra ehk 31. detsembrini 2005. Komisjonis hääletas selle muudatusettepaneku poolt neli ja ka vastu oli neli komisjoni liiget, millest lähtuvalt ei leidnud ettepanek toetust.

Eelmise valitsuse poolt 23. märtsil Riigikogu menetlusse esitatud otsuse eelnõu kohaselt on Iraagi missiooni tähtaega kavas pikendada ühe aasta võrra ehk 20. juunini 2006.

Kolme fraktsiooni poolt esitatud muudatusettepanek sisaldas ka sätet, mis ütleb, et kui ÜRO Julgeolekunõukogu võtab vastu resolutsiooni, millega pikendatakse koalitsioonivägede mandaati, vaatab Riigikogu ümber Eesti kaitseväeüksuste missioonil osalemise lõpptähtaja.

Lõpliku otsuse Iraagi missiooni pikkuse küsimuses teeb täiskogu kolmapäeval, kui otsuse eelnõu 609 OE ”Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” jõuab teisele lugemisele.

Riigikaitsekomisjon toetas valitsuse algatatud otsuse eelnõud 629 OE ”Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus”, mis jõuab täiskogusse esimesele lugemisele 4. mail.

Nagu osutatakse eelnõu 629 OE seletuskirjas, on NATO kiirreageerimisjõududes osalemine Eesti jaoks suure tähtsusega ning võimaldab panustada aktiivselt alliansi kõige uuemasse ja moodsamasse sõjalisse formatsiooni. Eesti esmane panus on Eesti mereväe staabi- ja toetuslaeva Admiral Pitka osalemine alates 2005. aasta 12. maist kuni 2006. aasta 31. märtsini kiirreageerimisjõudude üksuse MCMFORNORTH (Mine Countermeasures Force Northern Europe) koosseisus.

Tagasiside