Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon saatis täiskogu ette valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE), mille esimene lugemine toimub komisjoni ettepaneku kohaselt 22. märtsil. Eelnõu jõuab täiskogu ette muutmata kujul ja komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Seda ettepanekut toetas 6 komisjoni liiget, üks komisjoni liige ei hääletanud.

Komisjon leidis, et eelnõu on vajalik, kuid vajab veel küllalt põhjalikku süüvimist.

„Põhiline diskussioon komisjonis käsitles eelnõu aspekte, mis seonduvad kehtiva võlaõiguse harmoneerimisega riigihankeõigusse. Eelnõus on seoses sellega muutunud terminid ja nende definitsioonid. „Ostja” asemel on näiteks „hankija” ja mõiste „pakkumine” on asendunud mõistega „pakkumus”, mis on võlaõigusliku tähendusega tahte avaldus lepingu sõlmimiseks,” selgitas majanduskomisjoni esimees Mart Opmann tänase arutluse tagamaid.

Arutluse all olid ka riigihangete piirmäärad, millest alates tuleb korraldada hankemenetlus, samuti allapoole riigihanke piirmäärasid jäävate hangete lihtsustatud korras läbiviimine.

Eelnõu näeb ette hankemenetluse korraldamise kohustuse asjade ja teenuste hankelepingule ning ideekonkursile, kui selle maksumus ületab 40 000 eurot, ning ehitustööde hankelepingu ja ehitustöö kontsessiooni korral 250 000 eurot.

Kehtivas riigihangete seaduses on need piirmäärad vastavalt 300 000 krooni ja 2 miljonit krooni. Mitmed komisjoni liikmed olid seisukohal, et uued, kaks korda suuremad piirmäärad vähendavad riigihangete läbipaistvust, kuna pole selge, kuidas toimuvad riigihanked, mis jäävad allapoole piirmäärasid.

Üldine vajadus uue riigihangete seaduse vastuvõtmiseks tuleneb Opmani sõnul Euroopa Liidu riigihangete direktiivide ülevõtmisest. Need direktiivid käsitlevad riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamist ja on seotud ühtekuuluvusfondist finantseeritavate projektide riigihangete läbiviimisega.

Majanduskomisjon saatis täiskogu ette esimesele lugemisele samuti ka valitsuse algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE) ning konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE). Needki eelnõud on täiskogu ees 22. märtsil ja komisjoni ettepanek on nende eelnõude esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside