Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjonis oli täna arutusel Riigikontrolli auditiaruanne „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“. Istungist võtsid osa majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, Maanteeameti peadirektor Tamur Tsäkko ning asetäitja Andri Tõnstein, keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon, siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi direktor Andrus Aavik ja Riigikontrolli esindajad.

Aruannet tutvustades tõi Riigikontroll välja teehooldetööde põhilised kitsaskohad ning esitas ka omapoolsed soovitused nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKK) kui ka otse Maanteeametile. Suuremate probleemidena jäid kõlama järelevalve puudumine teehooldetööde tegemiseks sõlmitud lepingutes võetud kohustuste täitmise üle ja olematud sanktsioonid nende rikkumise või tegemata jätmise eest, aga ka kulude suur kasv, teede talvise hooldamise keskkonnakahjulikkus ning nõrk konkurents. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ain Tatteri väitel puudub järelevalve teostamiseks praegu vastav kompetents, aga ka korralik struktuur. Selle loomine eeldab Tatteri arvates poliitilist tahet ja raha eraldamist. Paljud Riigikontrolli soovitused on MKK võtnud teadmiseks ning hakanud neid ka ellu viima.

Keskkonnaministeeriumi esindaja lahkas probleeme, mis võivad tekkida pinnase kloriidikahjustuste tagajärjel tulenevalt teede talvisest soolatamisest. Samas tegi Keskkonnaministeerium MKKle ettepaneku tellida vastav uuring keskkonnamõjude hindamiseks.

Riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul tõdesid komisjoni liikmed arutelu järel, et antud teema osas eksisteerivad ametkondadel mõnes küsimuses erinevad seisukohad ning leidub probleeme, kus keegi ei taha võtta vastutust. Sellest tulenevalt hoiab komisjon antud teemal silma peal ka edaspidi, et omalt poolt aidata kaasa olukorra paranemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside