Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Riigieelarve kontrolli komisjoni tänasel avalikul istungil otsustas komisjon toetada seisukohta, et Vabariigi Valitsus soodustaks mõjusal viisil omavalitsuste koostööd ja ühinemist, selleks et parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti kohalikul tasandil ning suurendada valdade ja linnade haldussuutlikkust. Komisjon pooldas samuti seisukohta, et riik toetaks omavalitsusametnike ja -töötajate ameti- ja erialakompetentsuse suurendamiseks koolitusprogrammide koostamist ja korraldamist.

Tänane istung tulenes riigikontrolli poolt tehtud audititest. Riigikontrolör Mihkel Oviir ja peakontrolör Airi Mikli osutasid oma tänastes sõnavõttudes tõsiasjale, et omavalitsustel ei jätku pädevaid spetsialiste; paljude ülesannete täimine nagu näiteks infotehnoloogia, ehituse, planeeringute, raamatupidamise, sisekontrolli ja muu sellisega seonduv ei ole omavalitsustele jõukohane; omavalitsused on väikesed, kuid huvi ühinemise, koostöö tugevdamise ning ülesannete delegeerimise vastu on vähene; puudub omavalitsuste eripära arvestav ja neile kättesaadav juhendamine.

Valdade väiksusele ühe toimetulematuse peamise põhjusena viitas ka regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kelle sõnul on Eestis praegu 35 alla 1000 elanikuga valda. Ka Kiisler pidas oluliseks nii valdade koostöö suurendamist kui ka valdade ühinemist. Samuti  rõhutas Kiisler vajadust edendada e-teenuseid, suurendades sellega ka valdade haldussuutlikkust, milles riik saaks valdu toetada. Lisaks osutas Kiisler vajadusele sõnastada omavalitsuste temaatikas koalitsioonierakondade seisukohtade ühisosa, et see siis ellu viia.

Saarde valla, Tali valla ja Kilingi-Nõmme linna liitumisest üheks omavalitsuseks rääkisid Saarde vallavanem Kalle Song ja volikogu aseesimees Erli Aasamets, kes osutasid liitumise positiivsetele tulemustele. Nende hinnangul taandus nii ääremaastumise tendents, paranes teenuste kättesaadavus ja transpordikorraldus, vähenes bürokraatia ja laenukoormus ja suurenes muuhulgas ka kogukonna identiteeti toetavate ürituste arv.

Tänasel istungil pidasid ettekande ka riigieelarve kontrolli komisjoni aseesimees Tõnis Kõiv ja Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson. Istungit juhatas riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Toomas Varek.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside