Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon vaatas läbi oma neljapäeva, 30. jaanuari istungil asjaomaste asutuste esitatud ülevaated asitõendite, leidude ja konfiskeeritud varade arvestuse, käitlemise ning haldamine kohta. Siseministeerium on koostöös justiitsministeeriumi, maksu – ja tolliameti, Harju Maavalitsusega moodustanud ühise töörühma, mille ülesandeks on olnud kaardistada varade haldamise ja realiseerimisega seotud põhiprobleeme. 

„Muret tekitab asjaolu, et riigiüleselt puuduvad meil erinevate ministeeriumite valitsemisalades arestitud, konfiskeeritud ja asitõenditena käsitlevate esemete hoidmise ja haldamise ühtsed põhimõtted,“ ütles riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Et valdkond on ministeeriumite valitsemisalades reguleeritud erinevalt, mistõttu pole haldamine süsteemne. Üleriigilise varade andmebaasi puudumine ei võimalda asitõendite, arestitud ja konfiskeeritud varade ning leidude osas anda kiiret ülevaadet ning varade efektiivset ja tulemuslikku realiseerimist. 

Komisjoni istungil kuulati ära probleemide võimalikud lahendusvariandid. Nende lahendamiseks on väljatöötamisel ja ettevalmistamisel erinevad võimalikud variandid, mis esitatakse käesoleva aasta esimesel poolel läbivaatamiseks valitsusele. Kaalumisel on vastava asutuse loomine, mis tagaks üleriigiliselt varade haldamise ja realiseerimise.  Selle asutuse ülesanne oleks asitõendite, arestitud ja konfiskeeritud esemete haldamine, sh ladude haldus ning varade müük. Üldine haldamine hõlmaks personali, dokumendihalduse, andmebaasi, rahanduse, hanke ja õigusküsimusi puudutavat temaatikat. 

Riigieelarve kontrolli komisjon pidas vajalikuks jätkata teema käsitlemist oma istungitel, sest vaja on korrastada konfiskeeritud varade haldamise ja realiseerimise süsteem. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside