Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud arutelul Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis oli kõne all Riigikontrolli audit “Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes”. Arutelu osutas, et teenuste pakkumine hajaasutusega piirkondades on ebaühtlane ega vasta sageli vajadustele, ning et olukord on parem seal, kus tehakse koostööd.

„Lõhe vaesemate ja rikkamate omavalitsuste vahel aina suureneb. Kuigi riik peaks kindlustama igale Eesti elanikule samaväärselt kvaliteetse teenuse, kõneleb audit sellest, et riik ei ole siin suurt initsiatiivi üles näidanud,“ leidis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Auditi tulemusi tutvustanud riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli ütles, et riigil tuleks välja selgida teenuste mõistlik tase, mida kohalik omavalitsus on kohustatud inimestele tagama ja kehtestama vastavad teenusestandardid. Mikli väitel peaks riik sekkuma neil juhtudel, kui omavalitsus ei tule teenuste pakkumisega toime. Nõuete seadmist peaks koordineerima ja nende täitmist analüüsima regionaalminister, kes seni pole olnud selleks Mikli kinnitusel piisavalt aktiivne. Ka tuleks regionaalministril kaasata sellesse protsessi valdkondade eest vastutavad ministrid, koordineerides ise kogu tegevust.

Regionaalminister Siim Valmar Kiisleri sõnul ei ole standardid iseenesest piisavad, et tagada teenuste vajalik tase. Standardid üksi ei too ta sõnul omavalitsustesse juurde ei raha ega inimesi. Ka ei nõustunud Kiisler sellega, nagu saaks regionaalminister koordineerida teiste ministrite tegevust.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast osutasid, et omavalitsuste tulubaas on peale kärpeid endiselt taastamata, ja seetõttu pole võimalik tagada ka teenuste pakkumist vajalikul tasemel. Kasuri rõhutas teenuste pakkumisel olulise tegurina ka omavalitsuste koostööd, mis nii hariduse, teedevõrgu kui ka bussiliikluse osas aitab pakkuda nii paremat teenust kui ka kulusid kokku hoida.

Auditeerimiseks valis Riigikontroll välja 15 väiksemat ja keskustest kaugemal asuvat omavalitsust ja analüüsis formaalsete eelduste täitmist kaheksas tegevusvaldkonnas: ruumiline planeerimine, lastehoiu korraldamine, põhihariduse andmine, sotsiaalteenuste osutamine, jäätmevedu, ühisveevärgi ja ­kanalisatsiooni korraldamine, teede korrashoid ja omavalitsuse tegevuse läbipaistvus.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside