Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigieelarve kontrolli erikomisjon kuulas oma tänasel istungil ära rahandusministeeriumi esindajate ülevaate Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisest.

Komisjoni hinnangul peaks valitsus pöörama sellele suuremat tähelepanu ja tõhustama survet struktuurivahendite sihipäraseks planeerimiseks ja kasutusele võtuks.

“Arvestades nappi aega, mis on selle aasta lõpuni jäänud, peaks valitsus käsitlema struktuurivahendite kasutamist oma igal järgneval istungil ja jälgima, et ministeeriumid tagaksid planeeritud projektide elluviimise. Me peame samuti oluliseks, et testitaks omavalitsuse võimet Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks,“ ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Toomas Varek.    

Tänase istungi ajendiks oli Eesti Päevalehes 17. novembril avaldatud artikkel, nagu ei suudaks valitsus euroraha kasutusele võtta.

Rahandusministeeriumi kantsleri Tea Varraku kinnitusel täidetakse perioodi 2004-2006 riiklik arengukava eeldatavalt 98-99%-liselt.  Enim jääb kasutamata eeldatavalt Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid ca 60 miljonit krooni ulatuses, mis võrreldes projektide kogumaksumusega ei ole Varraku hinnangul märkimisväärne.

Varraku kinnitusel on rahandusministeerium alates 2007. aastast regulaarselt seiranud struktuurivahendite kasutamisega seotud meetmete ettevalmistamise seisu ja osalenud nende ettevalmistamise protsessis; esitanud valitsuskabinetile regulaarselt välisvahendite ülevaateid ja vahetanud pidevalt infot rakendusasutuste ja -üksustega. Ka on Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks ette nähtud kaasfinantseerimine Varraku kinnitusel üks eelarve koostamise prioriteete.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside