Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel riigieelarve kontrolli erikomisjoni arutelul, kus kõne all oli Riigikontrolli auditiaruanne „Kohalike teede hoiu korraldamine“ (2010), tõdeti, et kui kohalike teede riigipoolne finantseerimine ei parane, ei ole võimalik teede korrashoidu tagada ja jätkub teede seisukorra halvenemine.

 „Riigikontroll märkis, et kohalike teede hoiu korraldamine pole 2010. aastast muutunud või on isegi halvenenud. Linnade Liit aga selgitas, miks see nii on. Kui 2008. aastal said omavalitsused circa nelikümmend miljonit eurot kohalike teede korrashoiuks, siis aastael 2009 kuni 2012 saadi kokku vaid 48 miljonit. Kui olukord rahastamisega ei muutu, siis teede korrashoid saab ainult alla käia,“ ütles riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli osutas, et olukord võrreldes 2010. aastal tehtud auditi tulemusega ei ole muutunud.  Mikli tõdes, et teede hooldus toimub oma tõekspidamiste järgi ja puudub kindlus, kas see on piisav, et tagada ohutus. Jätkuvalt on teeregistrist andmeid suures ulatuses puudu ja kogutud andmestik ei võimalda kohalike teede olemit iseloomustada. Ka märkis Mikli, et maanteeameti jõudlus kohalike teede seisundi üle järelevalve tegemisel jätab tugevasti soovida.

Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast märkis, et kui 2008. aastal moodustasid eraldised kohalikele teedele 15% kütuseaktsiisist, siis 2009-2012 olid need vaid 5%, ning kui 2008 aastal moodustasid eraldised kohalike teedele ligikaudu 40,5 miljonit eurot, siis järgnevatel aastatel oli see kordades väiksem: 2009. aastal 11, 376 miljonit, 2010. aastal 12,334 miljonit, 2011. aastal 12, 654 miljonit, 2012. aastal 18,142 miljonit ja 2013. aastal 29, 265 miljonit eurot.

Teede alarahastamist, registri kannete ja teede puudulikkust möönsid ka maanteeameti esindajad. Maanteeameti peadirektor Aivo Adamsoni sõnul on maanteeametil valmimas teede järelevalve strateegia koos teehoiu  prioriteetidega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtaja Ain Tatteri sõnul on registriandmete täiendamiseks ja kohalike omavalitsuste abistamiseks selleks osas kavandatud riigihange.

Maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Toomas Tootsi sõnul on maanteeamet omalt poolt seadnud kohalike teede seisundinõuete kontrollimise maanteeameti strateegiliseks eesmärgiks ja 2015. aastaks peaks kontroll olema hõlmanud  50 % kohalikest teedest. 2013. aasta jooksul on kavas komplekteerida järelevalve osakonnad keskuses ja regioonides.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel istungil osalesid ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu finantsnõunik Märt Moll ja Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside