Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus moodustatud julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon pidasid täna oma esimesed istungid ja valisid komisjonidele juhid.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimeheks valiti Jürgen Ligi ja aseesimeheks Aivar Kokk. Liikmetena kuuluvad komisjoni Ants Frosch, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse ja Peeter Tali.

Komisjon teeb täidesaatva riigivõimu asutuste üle järelevalvet küsimustes, mis puudutavad julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevust, sealhulgas põhiõiguste tagamist, julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade töö tõhusust ning nende üle tehtavat järelevalvet.

Korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks loodud korruptsioonivastane erikomisjon valis esimeheks Mart Helme ja aseesimeheks Eerik-Niiles Krossi. Komisjoni kuuluvad ka Irja Lutsar, Tõnis Mölder, Eduard Odinets ja Priit Sibul.

Komisjon teeb korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle parlamentaarset järelevalvet, arutab omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teeb järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimeheks sai Urmas Reinsalu ja aseesimeheks Maris Lauri. Liikmetena kuuluvad komisjoni Anti Allas, Lauri Laats, Evelin Poolamets ja Toomas Uibo.

Erikomisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga valitsuse üle kontroll riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Komisjon vaatab muu hulgas läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande, tegeleb avaliku sektori auditeerimise küsimustega ning arutab Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi.

Erikomisjonide volitused kestavad Riigikogu koosseisu volituste lõpuni.

Fotod (autor: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei).

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside